Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) ställde i våras ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Kriterierna för beviljandet av inkvarteringsersättning tar inte förhållanden i skärgården i beaktande, vilket sätter skärgårdselever i en ojämlik sits. En lagändring kan vara aktuell för att rätta till det här missförhållandet, det framkommer i undervisningsminister Saramos svar till spörsmålet.

– Det var kontakten från oroliga föräldrar i skärgården som ledde till spörsmålet och jag är glad att man på ministeriet nu går vidare med problemet, säger Bergqvist. 

En läropliktig kan beviljas inkvarteringsersättning om färdvägen från den läropliktiges hem till närmaste gymnasium eller yrkesläroanstalt överstiger 100 kilometer och om den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende. 

– I skärgården fungerar inte den här gränsdragningen där färdvägen kan vara kortare än 100 kilometer men själva resetiden ändå så lång att det inte i praktiken går att pendla dagligen. Det här lyfte jag upp i spörsmålet och den responsen har ministern även besvarat, säger Bergqvist. 

Enligt undervisningsministerns svar kommer effekterna av utvidgningen av läroplikten att övervakas och observerade missförhållanden kommer att åtgärdas, bland annat genom att vidta lagändringar som anses nödvändiga. 

– Då stora reformer genomförs är det viktigt att man följer upp vilka effekterna är i praktiken så att eventuella missförhållanden kan rättas till. Jag är glad att man på ministeriet tar tag i saken så att lagen ska uppfylla sitt syfte om att garantera en avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla, oberoende var man bor, säger Bergqvist.

Svenska riksdagsgruppen valde ny generalsekreterare

Svenska riksdagsgruppen har valt Otto Andersson till ny ordinarie generalsekreterare. Andersson arbetar för närvarande som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

SFP tar plats i stadsstyrelsen i Sastamala för första gången

SFP tar plats i Sastamalas stadsstyrelse efter SFP:s goda valresultat med Wilhelm von Nandelstadh som SFP:s enda kandidat. SFP gick till val i valförbund med Samlingspartiet. Efter förhandlingarna föreslås även att von Nandelstadh blir ordförande i stadens Koncern- och livskraftsssektion.

Läs följande artikel