Nuorisotyöttömyys on pysäytettävä.

Haluamme vähentää nuorten syrjäytymisvaaraa lisäämällä nuorisopajojen ja etsivän nuorisotyön määrärahoja.

Minityömallissame alle 30-vuotiaat nuoret saisivat tienata 500 euroa kuussa sen vaikuttamatta tukiin tai muihin etuuksiin. Nuoren työllistäminen alentaisi vuorostaan työnantajamaksuja. Osa-aikatyö voisi monille olla tärkeä ensiaskel paluussa työelämään. Siksi ehdotamme myös työttömyysturvan suojaosan korotusta, mikä rohkaisisi ottamaan vastaan osa-aikatyötä.

Haluamme, että sairaseläkettä ja osa-aikatyötä voitaisiin yhdistellä joustavammin.

Useammalle nuorelle on tarjottava kesätyömahdollisuus ja työkokemusta hyödyntäen kesäseteleitä, jotka korvaavat osan työnantajan kustannuksista.

Annica Tallqvist

Johdon assistentti

Yhteystiedot »

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.