Wickström: Rantaradan kehityspotentiaali korostuu uusimmassa rataa koskevassa raportissa

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström näkee useita myönteisiä puolia väyläviraston eilen julkaisemassa uusimmassa rantarataa koskevassa raportissa.

Raportissa on analysoitu viranomaisten suosittelemia toimenpiteitä hallitusohjelmassa rantaradan kehittämiseen varatuista 80 miljoonasta. Viime kädessä hallitus päättää toteutettavista toimenpiteistä.

– Nyt on ehdotettu toimenpiteitä, jotka tukevat olemassa olevaa infrastruktuuria, mutta myös useita kehityshankkeita, Wickström sanoo. 

Selvityksessä nostetaan esiin investointeja sekä Inkoon että Siuntion asemille ja erilaisia parannuksia Kirkkonummen alueella. Siuntiossa on suunnitteilla laajempia toimenpiteitä, kuten laiturin pidentäminen. 

– Henkilökohtaisesti toivoisin, että Siuntiossa toteutettaisiin noin viiden kilometrin mittainen kohtaamispaikka. Se olisi investointi tulevaisuuteen ja loisi edellytykset paremmalle lähijunaliikenteelle, Wickström sanoo.

Wickström korostaa, että raportti osoittaa selvästi rantaradan kehityspotentiaalin. Toimenpiteitä tuodaan esiin yhteensä 185 miljoonan euron edestä. Wickström korostaa, että rantaradalla tarvitaan tulevaisuudessakin kaukojunaliikennettä. Raportin pääpaino on kuitenkin lähijunaliikenteessä, joka oli keskiössä myös silloin, kun hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä suunnata investoinnit Kauklahti-Karjaa-reitille. 

– Tarvitsemme nopeita yhteyksiä Turkuun ja Helsinkiin. Tavoitteena tulee olla nykyistä enemmän aluekehitystä suosivia yhteyksiä, Wickström sanoo.

– Toivoisin myös lisää junia Helsingin ja Hangon välille. Moni länsiuusimaalainen haluaa matkustaa esimerkiksi Kirkkonummelta Turkuun ilman, että tarvitsee matkustaa Leppävaaraan kautta, Wickström toteaa.

Charlotta Sederholm on europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi harjoittelija

Charlotta Sederholm, 24, aloitti harjoittelujaksonsa europarlamentaarikko Nils Torvaldsin toimistossa helmikuun alussa, ja työskentelee EU-parlamentissa kesäkuun loppuun saakka. Harjoittelu on osa Svenska Bildningsförbundetin järjestämää Liberal Praktik -harjoitteluohjelmaa. Sederholm on valtio-opin maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja on aikaisemmin tehnyt harjoittelun Suomen pysyvässä edustustossa YK:lle Genevessä.

Lue edellinen artikkeli

Niclas Sjöskog ehdolle EU-vaaleissa

Niclas Sjöskog, Pedersöre, asettuu ehdolle EU-vaaleissa. Sjöskogilla on takanaan pitkä ura edunvalvonnassa ja poliittisissa tehtävissä. Hän toimii tällä hetkellä Pedersören kunnanvaltuuston puheenjohtajana, Pohjanmaan ruotsinkielinen tuottajajärjestö ÖSP:n (Österbottens svenska producentförbund r.f.) varapuheenjohtajana ja Ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC:n (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.) valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Sjöskog oli ehdolla myös vuoden 2019 eduskunta- ja EU-vaaleissa.

Lue seuraava artikkeli