Wickström: Kustbanerapporten lyfter fram kustbanans utvecklingspotential

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser flera goda sidor i den senaste utredningen gällande kustbanan som publicerades igår av Trafikledsverket.

I rapporten har man analyserat åtgärderna som myndigheterna rekommenderar för de 80 miljoner som reserverats i regeringsprogrammet för utvecklandet av kustbanan. I slutändan är det regeringen som fattar beslut om åtgärderna som görs.

– Nu har man föreslagit åtgärder som stödjer den befintliga infrastrukturen, men också flera utvecklingsobjekt, säger Wickström. 

I rapporten lyfts satsningar på såväl Ingå och Sjundeå stationer fram samt olika förbättringar på Kyrkslättsområdet. I Sjundeå planerar man mer omfattande åtgärder, som förlängning av perrongen. 

– Personligen skulle jag gärna se att man förverkligar mötesplatsen på cirka fem kilometer i Sjundeå. Det skulle vara en satsning för framtiden och skapa förutsättningar för bättre närtågstrafik, konstaterar Wickström.

Wickström betonar att rapporten tydligt visar på den utvecklingspotential som finns kring kustbanan. Åtgärder på 185 miljoner euro lyfts fram. Wickström understryker att fjärrtågstrafiken kommer behövas längs med kustbanan också i framtiden. Fokuset i rapporten ligger ändå på närtågstrafiken, vilken även varit i fokus då regeringen i samband med budgetrian valde att styra satsningar till sträckan Köklax-Karis. 

– Vi behöver snabba förbindelser till Åbo och Helsingfors. Målsättningen bör vara fler förbindelser som gynnar den regionala utvecklingen, säger Wickström

– Jag vill också se fler tåg mellan Helsingfors och Hangö. Många i västnyland vill också åka till exempel från Kyrkslätt mot Åbo utan att behöva åka ända till Alberga och byta, konstaterar Wickström.

Charlotta Sederholm ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Charlotta Sederholm, 24, har börjat som praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds i början av februari och kommer arbeta på Europaparlamentet till slutet av juni. Hon gör sin praktik via Liberal Praktik, som är en verksamhet under Svenska Bildningsförbundet. Sederholm är magisterstuderande i statskunskap på Helsingfors universitet och har tidigare praktikanterfarenhet från Finlands ständiga representation till FN i Genève.

Läs föregående artikel

Niclas Sjöskog ställer upp i EU-valet

Niclas Sjöskog, Pedersöre, ställer upp i EU-valet. Sjöskog har en långvarig karriär inom intressebevakning och av politiska uppdrag. För tillfället fungerar han som fullmäktigeordförande i Pedersöre, vice ordförande för Österbottens svenska producentförbund och första vice ordförande i fullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund(SLC). Sjöskog ställde även upp i riksdagsvalet och EU-valet 2019.

Läs följande artikel