Motion 49 – Partiets finskspråkiga namn

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Namnet ”Suomen ruotsalainen kansanpuolue” hänsyftar i folkmun alltför mycket till Sverige i och med att namnet för tillfället de facto betyder ” Finlands svenska parti” där ordet svenska syftar endast och enbart på Sverige.

SFP:arna i de regioner där den finskspråkiga majoriteten är stor, stöter dagligen på missuppfattningen att de svenskspråkiga i Finland upplever Sverige som sitt hemland och då Svenska folkpartiets finskspråkiga namn dessutom stöder denna uppfattning är namnet inte bara missvisande utan direkt felaktigt. Skall SFP ha några som helst möjligheter att hävda sig som ett folkparti för hela folket måste man först få bort den felaktiga kopplingen till Sverige. Detta har alltså ingenting att göra med det svenska språket eller att man skulle ge avkall på principen om två nationalspråk. Det syftar enbart till att förbättra och korrigera medborgarnas uppfattning om SFP och om att bredda möjligheterna till ett större inflytande för de åsikter som partiet förfäktar.

SFP i Tammerfors föreslår att partidagen besluter att partiets finskspråkiga namn skall vara något av följande:
• Suomen suomalainen kansanpuolue
• Suomalainen kansanpuolue
• Suomen kansanpuolue
• Kansanpuolue
och att partibeteckningen på finska fortfarande skall vara RKP.

SFP i Tammerfors r.f.
Rikard Bjurström

Partifullmäktiges svar

Motionärerna noterar att partiets finskspråkiga namn leder till missförstånd hos finskspråkiga. Efter stadgeändringen år 2012 justerades partiets namn så att det bättre motsvarade partiets svenskspråkiga namn. Det tidigare namnet Ruotsalainen kansanpuolue upplevdes som missvisande som partinamn då det inte reflekterade det faktum att partiet heter Svenska folkpartiet i Finland på svenska. Vårt nuvarande finskspråkiga namn Suomen ruotsalainen kansanpuolue signalerar att vi är ett finländskt parti. Den finska varianten av partinamnet inte är optimalt men det är nödvändigt att partiets finskspråkiga namn överensstämmer med det svenskspråkiga.

Motionärerna konstaterar ändå helt korrekt att vi har utmaningar när det gäller att nå ut till finskspråkiga väljare som inte haft en naturlig kontakt till vårt parti sedan tidigare. Det här är speciellt tydligt i de nya regioner där vi etablerar verksamhet efter hand. De här utmaningarna behöver vi kontinuerligt arbeta med och se till att vi genom en tydlig politik övertygar väljare om att vi är ett seriöst alternativ för alla finländare som vill se ett Finland där våra båda nationalspråk lever och mår bra. Den utmaningen löser vi inte genom att byta namn, utan genom ett målmedvetet arbete där vi alla har en viktig roll.

Svenska folkpartiet i Finland ska vara ett alternativ för alla finländare som delar vår värdegrund, oberoende av modersmål. Vår konstruktiva, långsiktiga och målmedvetna politik är något vi alla kan vara stolta över, och det främsta redskapet när vi arbetar mot att allt flera ska stöda oss, ställa upp som kandidater och rösta på oss i val.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses besvarad med denna utredning.