Partiets utskott

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2017-2018

Armi Murto, ordförande
Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi
Joachim Hesthammer
Staffan Sundström
Edward Blomstedt
Wilhelm von Nandelstadh
Cecilia Ehrnrooth
Mats Nyman
Niklas Geust
Åke Finne
Lisa Palm
Lotte Granberg-Haakana
Ann-Louise Laaksonen
Viviann Westermark
Andreas Back
Caj-Erik Karp
Yngve Storsved

Integrationspolitiskt utskott

Integrationspolitiska utskottet 2017-2018

Ida Schauman, ordförande
Sekreterare: Emina Arnautovic, emina.arnautovic@sfp.fi
Lars Nyberg
Oscar Ohlis
Thomas Elfgren
Claudia Nystrand
Katinka von Kraemer
Nina Stubb
Annica Riddar
Nina Berg
Ramieza Mahdi
Sofia-Mitts Björkblom
Tomislav Krstevski

Internationella utskottet och EU-utskottet

Internationella utskottet och EU utskottet 2017-2018

Mats Löfström, ordförande
Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Christer Hummelstedt
Tuija-Liisa Pohja
Janne Salonen
Karin Toyoda
Ville Kohvakka
Nina Sjöberg
Filip Hamro-Drotz
Ann-Christine Forsell
Björn Bonsdorff
Anna Abrahamsson
Ann-Sofi Backgren
Anna Jungner-Nordgren
Tanja Ljungqvist
Lena Höglund
Reinhold Klockars
Ulf Sourander
Mila Segervall
Nils Torvalds

Jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet 2017-2018

Lotte Granberg-Haakana, ordförande
Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Camilla Sandell
Monica Hedström-Järvinen
Åke Finne
Werner Orre
Fanny Willman
Anna Jungner-Nordgren
Monica Asplund
Alexandra Back
Carola Sundqvist
Christina Nygård
Jonas Rönnqvist
Viveca Bäck

Kommissionen för utmärkelser

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

Kommissionen för utmärkelser 2017-2018

Håkan Antfolk, ordförande
Sekreterare: Åsa Myrberg, asa.myrberg@sfp.fi
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén
Carola Sundqvist

Miljöutskottet

Miljöutskottet 2017-2018

Anders Adlercreutz, ordförande
Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@riksdagen.fi
Peter Mattjus
Teresa Lindholm
Marina von Weissenberg
Gustav Ulander
Markus Lassheikki
Frida Sigfrids
Anna Abrahamsson
Elin Andersson
Charlotta Asplund
Mikael Frejman

Näringslivsdelegationen

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet. Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Organisationsutskottet

Partiets stadgar §12 ” (…) organisationsutskottet består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. (…) Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

Organisationsutskottet 2017-2018

Sandra Bergqvist ordförande
Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi
Ghita Edmark
Ira Grandén
Bosse Lönnqvist
Solveig Halonen
Nina Lindholm
Camilla Wikman
Jesper Vikström
Gustav Båsk

Finansutskottet

Partiets stadgar §12 ” Finansutskottet (…)  består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse.

Finansutskottets medlemmar:

Stefan Svenfors, ordförande
Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi
Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Sandra Bergqvist
Ann-Louise Laaksonen

Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet 2017-2018

Veronica Rehn-Kivi, ordförande
Sekreterare: Vilhelm forss, vilhelm.forss@riksdagen.fi
Heidi Catherine Sid
Kjell Wennström
Märta Marjamäki
Lena Wenman
Anna Lena Karlsson-Finne
Mikaela Henriksson
Katinka von Kraemer
Barbro Kloo
Eivor Back
Hans Frantz
Ramieza Mahdi
Tor Wik

Utbildningspolitiska utskottet

Utbildningspolitiska utskottet 2017-2018 

Mikaela Nylander ordförande
Sekreterare: Emilia Mattsson, emilia.mattsson@riksdagen.fi
Barbro Schauman
Nicke Wulff
Tove Ørsted
Veronica Hertzberg
Anna Nylund
Theo Sjöblom
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anna-Kajsa Blomqvist
Brita Brännbacka-Brunell
Carina Storhannus
Christer Rosengren
Rabbe Ede
Ulf Sourander
Ulla Granfors