Adlercreutz: Utskott går som katten kring het gröt i vårdreformen

Experternas kritik i riksdagens förvaltningsutskott var så pass kompakt att utskottet helt enkelt inte kan infoga den i utlåtandet om det vill ge sken av att reformen är något som borde godkännas.

Social- och hälsovårdsreformen pressas som bäst i rasande takt igenom utskotten i riksdagen. Förvaltningsutskottets utlåtande har nu skickats till social- och hälsovårdsutskottet. Anders Adlercreutz, SFP.s vice ordförande och riksdagsledamot, lämnade in en avvikande åsikt till utlåtandet.

– Utlåtandet i sig var rätt neutralt. Det som var slående var att utskottet egentligen inte tar ställning till själva förslaget om valfriheten i vården över huvud taget. Experternas kritik var så pass kompakt att utskottet helt enkelt inte kan infoga den i utlåtandet om det vill ge sken av att reformen är något som borde godkännas. Regeringspartierna går som katten kring het gröt, säger Anders Adlercreutz.

Valfrihetspropositionen är en central del av regeringens social- och hälsovårdsreform. Det är också den del av reformen som varit mest omstridd.

– En stor del av problemen som finns i lagförslaget kunde åtgärdas med lite god vilja. Landskapen borde få rätt att själva bestämma i vilken omfattning och i vilken takt som valfriheten tillämpas. Framförallt borde man testa hela paketet i ett landskap innan man tar modellen i bruk i hela landet. Det vore ett ansvarsfullt tillvägagångssätt som regeringen tyvärr inte verkar våga gå in för.

De stora problemen ligger trots allt djupare.

– Det att man gått in för att skilja åt arrangör och producent leder till ett komplicerat och svårhanterat system. Att vi på 2000-talet väljer en modell som gör det omöjligt att till exempel införa ett enhetligt patientdatasystem är inte av denna världen, avslutar Adlercreutz. Riksdagen planerar att få propositionen godkänd i början av juli.

Rehn-Kivi: Lämna rådgivningstjänsterna utanför valfriheten!


Den förslagna modellen, där rådgivningstjänsterna omfattas av valfriheten, skulle skrota den välfungerande modell vi har i dag.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Ministeriet saknar förståelse för mögelskoleproblem


I ett skriftligt spörsmål föreslår Anders Adlercreutz, SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande, att man borde se över linjedragningarna så, att kommuner inte skulle se sig tvungna att göra dåliga och kortsiktiga på grund av kriskommunsförfarande.

Läs följande artikel