Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste.
Att koppla ihop social-och hälsovårdsreformen med en landskapsreform var en olycklig lösning. I stället för att utveckla befintliga, i internationell jämförelse kostnadseffektiva strukturer, kopplar man nu en viktig del av den samhälleliga servicen i den tvångströja landskapsadministrationen innebär.
Barn- och mödrarådgivningen borde entydigt lämnas utanför valfriheten, på samma sätt som skolhälsovården.
Det finns inte heller några som helst ordentliga konsekvensbedömningar för valfrihetsreformen. Även experterna efterlyser pilotprojekt och att systemet först ordentligt borde testas i ett landskap. Tidtabellen är alltför stram och reformen medför oanade risker för hela befolkningen och det finska samhället.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Rehn-Kivi: Viktigt steg framåt för vårdreformen

Regeringen har idag presenterat sina linjedragningar för vård – och landskapsreformen. Förslaget som integrerar social- och hälsovården med specialistvården och även inbegriper hela räddningsväsendet går nu på en storskalig utlåtanderunda mellan juni och september. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social – och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig speciellt över att Nyland delas i fem egna vårdområden och för de starka skrivningarna för att garantera en jämlik vård på svenska.

SFP i Nyland: Oacceptabelt beslut av HUS att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus

HUS styrelse har idag 6.4 fattat beslut om att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus. Svenska folkpartiet i Nyland anser att beslutet är mycket kortsiktigt och totalt oförståeligt. Varför väljer HUS att gå emot arbetsgruppens utredning och kommunernas utlåtanden i en tid av undantagstillstånd då vi behöver stärka sjukhusens kapacitet?

Blomqvist om Raseborgs sjukhus framtid: Enorm besvikelse för regionen och befolkningen

– Jag är enormt besviken på de styrelsemedlemmar och partier som i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) röstade emot en fortsatt samjour vid Raseborgs sjukhus, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är ett beslut som skapar smärta och ångest och ger en massa praktiska problem för befolkningen som behöver vård samtidigt som beslutet drabbar hela regionens livskraft mycket negativt. Beslutet togs dessutom mitt i en pandemi som också drabbat Finland och Nyland.