Rehn-Kivi: Lämna rådgivningstjänsterna utanför valfriheten!

Den förslagna modellen, där rådgivningstjänsterna omfattas av valfriheten, skulle skrota den välfungerande modell vi har i dag.

Den finländska barn- och mödrarådgivningen når i dag 99 procent av familjerna. Systemet hör till de mest utvecklade och jämlikaste rådgivningstjänsterna i världen. Hälsogranskningarna, den bekanta hälsovårdaren och den trygghet de medför hör till det bästa vi kan erbjuda våra barnfamiljer. Systemet gör det möjligt att i ett tidigt skede märka problem och att ge familjerna det stöd de behöver. Den mekanismen hotas nu av vårdreformen.

– Den förslagna modellen, där rådgivningstjänsterna omfattas av valfriheten, skulle skrota den välfungerande modell vi har i dag. Eftersom över 15 år gamla barn får välja sin egen producent skulle familjemedlemmar i fortsättningen inte nödvändigtvis vara kunder hos samma vårdcentral, vilket skulle göra det svårt att följa upp barn som far illa i familjer med stora problem, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi oroar sig över att privata aktörer undviker tals svåra och nödvändiga samtalsämnen, i rädsla för att föräldrarna avbryter tjänsteförhållandet.

– Barnets rätt till förebyggande familjearbete och tillräckliga stödåtgärder måste garanteras. Likaså måste vi även i fortsättningen se till att rådgivningstjänsterna finns så nära familjerna som möjligt, i alla kommuner och inte bara på landskapsnivå och att också de språkliga rättigheterna är tryggade. Det är ofattbart att regeringen vill äventyra rådgivningssystemet.

– All lagstiftning som har med barnskydd att göra måste förberedas noggrant. Nödvändigt skulle också vara att göra en ordentlig barnkonsekvensbedömning. Det har regeringen inte gjort, säger Rehn-Kivi.

SFP i huvudstadsregionen säger nej till landskapsreformen


Landskapet kan inte med bästa vilja i världen anses ligga nära dig, alltså nära den människa som behöver vård och omsorg.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Utskott går som katten kring het gröt i vårdreformen


Experternas kritik i riksdagens förvaltningsutskott var så pass kompakt att utskottet helt enkelt inte kan infoga den i utlåtandet om det vill ge sken av att reformen är något som borde godkännas.

Läs följande artikel