Bergqvist vill kandidera i kommunalvalet i Pargas

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill kandidera i kommunalvalet i Pargas som hålls den 18 april 2021. Bergqvist bor med sin familj i Nagu.

– Vi har många stora reformer på gång som starkt kommer att påverka kommunernas framtid. Jag ser det som en fördel att det finns en stark koppling mellan det nationella och det kommunala beslutsfattandet, säger Bergqvist.

Kommunerna står inför stora utmaningar både när det kommer till att producera service men också när det gäller ekonomin. Det här ser Bergqvist som de principiellt viktigaste frågorna när det gäller kommunernas framtid. 

– Det gäller att hitta nya sätt att producera en god service för alla invånare utan att kommunen skuldsätter sig för mycket. De kommuner som lyckas förnya sig, är de som kommer att klara sig. Mitt mål är att Pargas är en av föregångarna, säger Bergqvist

Bergqvist har fungerat som Pargas stadsstyrelseordförande under 2009–2012 och valdes till fullmäktigeordförande år 2013. Kort därefter utsågs hon till teamledare för svenska verksamheten vid Finlands Kommunförbund. Bergqvist är riksdagsledamot sedan april 2019.

Wickström orolig för den höga arbetslösheten bland unga


Arbetslösheten bland unga har ökat explosionsartat den senaste tiden. Ungdomsarbetslösheten fördubblades under våren 2020 och den har vuxit snabbare än arbetslösheten i medeltal. Orsaken är den rådande coronapandemin. Enligt färsk statistik från Helsingfors stad har arbetslösheten i Helsingfors år 2020 ökat som mest med 111 procent bland unga under 25 år och med 96 % bland unga mellan 25-29, jämfört med år 2019.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström kandiderar i kommunalvalet i Ingå


SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, kandiderar i kommunalvalet i Ingå. Wickström har suttit i fullmäktige i Ingå sedan 2013. Wickström har under nuvarande fullmäktigeperiod även fungerat som kommunstyrelsens ordförande.

Läs följande artikel