Wickström orolig för den höga arbetslösheten bland unga

Arbetslösheten bland unga har ökat explosionsartat den senaste tiden. Ungdomsarbetslösheten fördubblades under våren 2020 och den har vuxit snabbare än arbetslösheten i medeltal. Orsaken är den rådande coronapandemin. Enligt färsk statistik från Helsingfors stad har arbetslösheten i Helsingfors år 2020 ökat som mest med 111 procent bland unga under 25 år och med 96 % bland unga mellan 25-29, jämfört med år 2019.

-Det ökande antalet arbetslösa unga oroar mig. Allt fler unga hamnar idag i en ekonomiskt svår situation. Unga med trängd ekonomi riskerar utslagning. Ungdomsarbetslösheten är ett problem vi måste ta itu med, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström

Wickström påpekar att om man inte får arbetserfarenhet som ung blir det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Praktikperioder, sommarjobb och jobb vid sidan av studierna är viktiga för unga med tanke på karriären. 

-Att gå miste om relevant arbetserfarenhet kan slå tillbaka mot den enskilda unga i framtiden men även mot hela samhället. Coronaviruset har redan satt stora spår i vår ekonomi och vi har inte råd att förlora en hel generation till följd av den. Finland behöver fler sysselsatta i framtiden, inte färre, säger Wickström.

Wickström påminner också om att osäkerheten på arbetsmarknaden tär på flera ungas psykiska välmående.

Wickström är glad att regeringen förra året fattat beslut om att skapa förutsättningar för minst 31 000 nya arbetstillfällen. Samtidigt har regeringen även höjt sitt sysselsättningsmål till 80 000. Regeringen har även riktat medel till den så kallade navigatorverksamheten som hjälper unga in i arbetslivet. Verksamheten ska fungera i hela landet, även på svenska, påpekar Wickström.

-Det kommer att krävas ytterligare olika åtgärder. I flera kommuner inleds nu kommunförsök gällande sysselsättningstjänsterna. Jag hoppas att man även kunde öka antalet studieplatser vilket förstås kräver anslag. Det är även viktigt att det finns sommarjobb tillgängliga nästa sommar. Här har den offentliga sektorn en viktig roll. Företagen måste i tid få klara besked för att kunna förbereda sig inför sommarsäsongen, säger Wickström.

 

Nils Torvalds efterlyser mer öppenhet om vaccinen


Forskarna har tagit fram vaccin mot Covid-19 i en glädjande rask takt jämfört med vad som är normalt inom vaccinforskningen. De första vaccineringarna har gjorts under julhelgen både i Finland och i Europa, dock i väldigt liten skala. EU:s läkemedelsmyndighet (European Medicines Agency, EMA) är den instans som rekommenderar vaccin för Europeiska kommissionen, som sedan beslutar om försäljningstillstånd. 

Läs föregående artikel

Bergqvist vill kandidera i kommunalvalet i Pargas


Svenska folkpartiets riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill kandidera i kommunalvalet i Pargas som hålls den 18 april 2021. Bergqvist bor med sin familj i Nagu.

Läs följande artikel