Biaudet: Förnya finansieringen av EU:s krishanteringsstyrkor

Finansieringsmekanismen för EU:s stridsgrupper borde förnyas nu, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Den ekonomiska bördan för EU:s militära krishantering bör delas mellan alla medlemsländer. Det är direkt pinsamt om en krishanteringsinsats bromsas av att man inte har nått enighet om pengarna. Finansieringsmekanismen Athena borde reformeras nu, säger Biaudet.

Riksdagen diskuterade på onsdagen Finlands deltagande i EU:s stridsgrupp utgående från statsrådets redogörelse. Finland deltar i beredskapen andra halvan av år 2020.

Biaudet efterlyser ett tillräckligt brett perspektiv då nyttan bedöms av att Finland deltar i snabbinsatsstyrkorna.

– Det finns ett allmänt säkerhetspolitiskt intresse i att Finland är med i olika uppdrag, även med en liten insats. Vi ska vara på plats, lära oss, få bättre kännedom om läget – det ger både inflytande och trovärdighet, säger Biaudet.

Hon säger att EU:s stridsgrupper kunde sättas in antingen som separata krishanteringsförband eller som ett led i en större FN-insats.

– Om man exempelvis skulle få till stånd ett beslut om en FN-insats i Idlib, i den utsatta gränsprovinsen i nordvästra Syrien, så kunde snabbinsatsstyrkan ha en pilotfunktion och vara på plats innan de större krishanteringstrupperna når fram, säger Biaudet.

Adlercreutz: Klar strategi behövs för vägen ut


Skötseln av coronakrisen i Finland måste ges ett gott betyg, men resultatet har inte nåtts utan uppoffringar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Jämställdhetsaspekten ska beaktas i coronakrisen


Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker att jämställdhetsaspekten behöver beaktas i hanteringen av coronakrisen.

Läs följande artikel