Blomqvist tackar för sin tid som Folktingets ordförande

Folktinget sammanträdde till 100 års jubileumssession i Mariehamn under veckoslutet. Thomas Blomqvist ställde inte upp för omval efter att ha fungerat som Folktingets ordförande i fyra år. Blomqvist efterträds av riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

– Att vara Folktingets ordförande är ett givande uppdrag och det har varit en ära att ha det här uppdraget. Folktinget har en viktig lagstadgad uppgift att bevaka de svenskspråkigas rättigheter och det har funnits mycket att göra de senaste fyra åren. Vi har jobbat hårt för att få förståelse för de svenskspråkigas rättigheter, säger Blomqvist.

Folktinget grundades 1919 med huvuduppgift att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Folktinget bevakar och främjar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen över de politiska gränserna. Ett tolerant och jämställt språkklimat, och en levande tvåspråkighet genomsyrar Folktingets arbete.

– Folktingets målsättningar för regeringsförhandlingarna är bra och viktiga. Till exempel säkrandet av offentliga säkerhetstjänster på svenska, säkerställandet av fungerande vårdkedjor på svenska, utbildning på svenska och uppdaterandet av nationalspråksstrategin måste den nya regeringen ta till sig, säger Blomqvist.

– Folktingets målsättningar inför regeringsprogrammet, under devisen Svenskan öppnar dörrar, skulle föra med sig positiva följder för alla finländare. Folktingets arbete gynnar inte enbart svenskspråkiga eller tvåspråkiga finländare – alla finländare oberoende språkgrupp drar nytta av det arbete Folktinget gör för landets språkliga rättigheter, säger Blomqvist.

Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande på Folktingets 100 års jubileums sessionen i Mariehamn. Bergqvist tar över ordförandeskapet efter avgående ordförande Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Nådendal 7.5 2019

SFP är väldigt oroad över postens besked att minska postutdelningen i skärgården. Det är helt oacceptabelt att posten delas ut endast en gång i veckan. Posten motiverar beslutet med den nya postlagen och att det skulle medföra inbesparingar. Postens tolkning av den nya postlagens ”svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden” så att skärgårdsbyar med regelbundna dagliga färjförbindelser blir klassificerade som ”svårtillgängliga skärgårdsområden” kan inte anses vara i enlighet med lagens syfte. Tolkningen strider även mot skärgårdslagens strävan att erbjuda skärgården motsvarande service som i andra delar av landet. Posten är basservice som absolut behövs. Även skärgårdsborna ska få post på jämlika villkor.

Läs följande artikel