SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Nådendal 7.5 2019

SFP är väldigt oroad över postens besked att minska postutdelningen i skärgården. Det är helt oacceptabelt att posten delas ut endast en gång i veckan. Posten motiverar beslutet med den nya postlagen och att det skulle medföra inbesparingar. Postens tolkning av den nya postlagens ”svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden” så att skärgårdsbyar med regelbundna dagliga färjförbindelser blir klassificerade som ”svårtillgängliga skärgårdsområden” kan inte anses vara i enlighet med lagens syfte. Tolkningen strider även mot skärgårdslagens strävan att erbjuda skärgården motsvarande service som i andra delar av landet. Posten är basservice som absolut behövs. Även skärgårdsborna ska få post på jämlika villkor.

Mötet diskuterade också den oskäliga höjningen av fastighetsskatten i skärgården. Skatteförvaltningens tolkning av skattelagstiftningen så att värdelös mark, s.k. impediment, likställs med byggnadsmark när ägaren inte längre idkar småbruk, är inte i enlighet med lagens syfte och anda. SFP vill se att skatteförvaltningen gör en självrättelse och att ärendet reds ut mera grundligt av myndigheterna och att lagstiftningen ses över.

Även Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts planer på att införliva Åbolands sjukhus i sin ett-sjukhus modell diskuterades. Planerna har kritiserats kraftigt för att de riskerar den lagstadgade svenskspråkiga vården. De tvåspråkiga kommunerna Åbo, Pargas och Kimitoön har påtalat bristerna i det förslag som distriktet har presenterat. Förslaget säkerställer inte en jämlik svenskspråkig vård. Administrativa reformer kan inte bygga enbart på god vilja. Sjukvårdsdistriktet bör presentera en fungerande modell för hur den svenskspråkiga vården ska säkerställas.

SFP diskuterade det lyckade riksdagsvalet och konstaterade att fokus nu ligger på EU-valet och att trygga det finlandssvenska mandatet. Nu är det viktigare än någonsin att SFP har sin representant i Europaparlamentet när populismen och nationalismen hotar den liberala demokratin. Det är viktigt att SFP finns med som försvarare för de liberala värderingarna.

Vid kretsmötet valdes ny styrelse för SFP i Egentliga Finland. Kretspresidiet bestående av kretsordförande Regina Koskinen och vice ordföranden Lars Nyberg och Ghita Edmark omvaldes.  Styrelsen för 2019–2020 består av ordinarie ledamöter Anna-Karin Tötterman (Åbo), Anne Eriksson (Pargas), Leif Byman (Kimitoön) Märta Marjamäki (Nådendal), Kjell Wennström (Svenska seniorer), John Eriksson (Svensk Ungdom) och suppleanter Joachim Hesthammer (Åbo), Staffan Sundström (Pargas), Roger Hakalax (Kimitoön), Johanna Liinamaa (S:t Karins), Nina Lindholm (Kvinnoförbundet) och Helen Honkasaari (Svensk Ungdom).

Blomqvist tackar för sin tid som Folktingets ordförande

Folktinget sammanträdde till 100 års jubileumssession i Mariehamn under veckoslutet. Thomas Blomqvist ställde inte upp för omval efter att ha fungerat som Folktingets ordförande i fyra år. Blomqvist efterträds av riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Läs föregående artikel

Dan Johansson ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Svenskbacka skola i Kervo onsdagen den 8 maj. Kretsmötet valde Dan Johansson från Raseborg till ny kretsordförande.

Läs följande artikel