Bokdiskussion: Stabilt, Flexibelt, Pragmatiskt – Från Kekkonen till EU

Du kan följa med den direktsända bokdiskussionen om historiken ”Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU”.

Svenska folkpartiet i Finland har gläntat på locket och berättar vad som hände bakom kulisserna under en del av partiets långa historia. Med i diskussionen är SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, författare Torbjörn Kevin och historiker Henrik Meinander.

 

Torvalds leder invändning om mark- och skoganvändning

I en delegerad akt från oktober 2020, har Europeiska kommissionen föreslagit att kompensationen för Finland, som ett särpräglat land med mycket skog, bör begränsas från det nuvarande. I likhet med Kyotoavtalet har EU:s förordning för hållbar mark- och skoganvändning (LULUCF) hittills beaktat skogarnas inverkan på kolsänkan, genom att tilldela Finland en kompensation på 10 miljoner ton koldioxid i all markanvändning. Kommissionens delegerade akt tar inte i beaktande den överenskomna kompensationen.

Läs föregående artikel

Johanna Holmäng: Utvidga screening för bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år

Den avgiftsfria screeningen av bröstcancer bör utvidgas till åldersgruppen 40–74 år. Det anser Johanna Holmäng, SFP i Österbottens kretsordförande.

Läs följande artikel