Johanna Holmäng: Utvidga screening för bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år

Den avgiftsfria screeningen av bröstcancer bör utvidgas till åldersgruppen 40–74 år. Det anser Johanna Holmäng, SFP i Österbottens kretsordförande.

– Det är vetenskapligt bevisat att risken för bröstcancer ökar efter att kvinnan fyllt 40. Därför borde den undre åldersgränsen för att få kallelse till screening ses över. Glädjande har nu även partidagen för Svenska folkpartiet godkänt Svenska Kvinnoförbundets motion med samma ändamål, säger SFP i Österbottens kretsordförande Johanna Holmäng.

Varje år insjuknar runt 5 000 kvinnor i Finland. Av dessa är hälften i screeningsålder, det vill säga mellan 50 och 69 år. Det innebär att nästan hälften av alla som drabbas av bröstcancer inte har fått kallelse till screening.

– Som kretsordförande för SFP i Österbotten och som medlem i social- och hälsovårdsnämnden för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad anser jag att det är viktigt att vi på regional nivå jobbar för det här ändamålet, säger Holmäng.

År 2006 höjdes åldern för bröstcancerscreening till 69 år. Detta eftersom kvinnornas medellivslängd då hade stigit till drygt 75 år. I dag, 15 år senare, är den förväntade livslängden för kvinnor i Finland 84 år. Därför är det skäl att även höja den övre gränsen.

Forskning visar även att screeningen har stor betydelse för dödligheten i bröstcancer. Hos kvinnor som deltagit i screening är dödligheten i bröstcancer omkring 30 procent lägre.

– Vi måste satsa på en verksamhet som i ett tidigt skede upptäcker sjukdomen. Det är ekonomiskt försvarbart, men framförallt är det en fråga om att rädda liv, säger Holmäng.

 

Bokdiskussion: Stabilt, Flexibelt, Pragmatiskt – Från Kekkonen till EU

Du kan följa med den direktsända bokdiskussionen om historiken ”Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU”.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi vill fortsätta jobba för Grankullabornas bästa

Veronica Rehn-Kivi (SFP) ställer upp i kommunalvalet i Grankulla för sjunde gången. Rehn-Kivi har under den pågående fullmäktigeperioden fungerat som stadsstyrelsen ordförande och var under den föregående perioden ordförande för fullmäktige, som den första kvinnan på den posten.

Läs följande artikel