Torvalds leder invändning om mark- och skoganvändning

I en delegerad akt från oktober 2020, har Europeiska kommissionen föreslagit att
kompensationen för Finland, som ett särpräglat land med mycket skog, bör begränsas från det nuvarande. I likhet med Kyotoavtalet har EU:s förordning för hållbar mark- och
skoganvändning (LULUCF) hittills beaktat skogarnas inverkan på kolsänkan, genom att
tilldela Finland en kompensation på 10 miljoner ton koldioxid i all markanvändning.
Kommissionens delegerade akt tar inte i beaktande den överenskomna kompensationen.

För att förbereda ärendet i Europaparlamentet, ligger den delegerade akten nu hos utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. En av de finländska ledamöterna i utskottet, Europaparlamentariker och koordinator för miljöutskottet, Nils Torvalds (SFP/Renew), leder invändningen mot akten.

– Europeiska rådet har i tidigare förhandlingar gjort det tydligt att Finland kan utnyttja bestämmelsen för alla markkategorier. Kommissionen överträder nu sina befogenheter genom att driva fram ett förändringskrav som går emot lagstiftarnas vilja, påpekar Torvalds.

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet behandlar ärendet 26-27.1.

 

SFP ingick valförbund med Centern och nominerade två kandidater i Nådendal

Inför kommunalvalet 2021 har SFP i Nådendal ingått ett valförbund med Centern och går till val med två kandidater. De två nominerade kandidaterna är Märta Marjamäki och Olavi Mäkinen.

Läs föregående artikel

Bokdiskussion: Stabilt, Flexibelt, Pragmatiskt – Från Kekkonen till EU

Du kan följa med den direktsända bokdiskussionen om historiken ”Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU”.

Läs följande artikel