Filip Björklöf kandiderar i EU-valet

Filip Björklöf från Raseborg ställer upp i Europaparlamentsvalet för Svenska folkpartiet.

– Vi står inför ett flertal stora utmaningar både på ett globalt och europeiskt plan och därför är det av största vikt att vi nu fokuserar på rätt saker. Inom EU ska subsidiaritetsprincipen respekteras och därmed ska EU fokusera på de stora frågorna såsom handels-, klimat- och migrationsfrågor och inte lägga sig i den nationella politiken för mycket, säger Björklöf.

Björklöf har tidigare arbetserfarenhet från Bryssel, där han jobbat på Copa-Cogeca, jordbrukarnas paraplyorganisation. Han har varit fullmäktigeledamot i Raseborg sedan år 2012 och är idag ordförande för SFP:s stadsfullmäktigegrupp samt stadsstyrelsemedlem. Därtill har han ett flertal förtroendeuppdrag, såsom styrelsemedlem vid utbildningsanordnaren Axxell.

Björklöf, 27 år, slutför sina magisterstudier på Hanken och är nyligen hemkommen från Washington D.C där han arbetade vid den demokratiske senatorn Ron Wydens stab vid den amerikanska senaten.

– Det är otroligt viktigt att EU stärker sitt samarbete med USA. Jag ser det som mycket problematiskt att det inte finns ett ikraftvarande handelsavtal mellan två av världens största ekonomier, något som absolut bör fås till stånd. Därtill kommer Brexit att långt sätta prägel på de kommande åren, och det är i allas intresse att frågan löses så friktionsfritt som möjligt. Vi behöver starka liberala röster för att föra EU i rätt riktigt och jag vill vara en av dem, säger Björklöf.

EU gör biljettautomater och offentliga transportmedel mera tillgängliga för alla


Genom ett direktiv om tillgänglighet i Europa, sätter EU nya standarder för att försäkra sig om att varor och tjänster är tillgängliga också för dem med rörelse- och funktionsnedsättningar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar parlamentets ställningstagande.

Läs föregående artikel

Rådet nominerar bara män – EU-parlamentariker säger ifrån


Än en gång har rådet nominerat kandidater för toppositioner i EU:s finansvärld, och än en gång är alla män, som så ofta i den branschen. Det är dags att säga ifrån och stå upp för en bättre könsbalans, tycker Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) och Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Läs följande artikel