EU gör biljettautomater och offentliga transportmedel mera tillgängliga för alla

Genom ett direktiv om tillgänglighet i Europa, sätter EU nya standarder för att försäkra sig om att varor och tjänster är tillgängliga också för dem med rörelse- och funktionsnedsättningar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar parlamentets ställningstagande.

– För att alla ska kunna vara en del av det moderna samhället, behöver myndigheterna i medlemsländerna se över hur de fattar beslut i samband med offentlig upphandling. Vi måste försäkra oss om att alla har lika möjligheter att utföra sina vardagliga sysslor som att t.ex. använda sig av betalautomater, säger Torvalds.

– Kriterierna kommer att göra vardagen lättare för de 80 miljoner européer som lever med funktionsnedsättningar, säger Torvalds.

Direktivet innebär att medlemsländerna i den offentliga upphandlingen inte kan godkänna projekt som inte uppfyller de krav som EU ställer. Tillgänglighetskriterierna berör allt från självbetjäningsstationer som bankautomater och biljettautomater till offentliga transportmedel. Direktivet förutsätter att myndigheter i medlemsländerna endast godkänner sådana anbud som uppfyller kriterierna för tillgänglighet vid offentlig upphandling.

– Den finska upphandlingslagen strider redan som den är mot internationella förpliktelser Finland har förbundit sig till. Jag hoppas att man i samband med implementeringen av det nya direktivet också ser över medbestämmanderätten. När kommunerna i Finland köper tjänster i syfte att stöda personer med funktionsnedsättningar i vardagen, har de berörda personerna i nuläget inte varit delaktiga. De har heller inte haft möjlighet att överklaga. Det är på tiden att det här åtgärdas, säger Torvalds.

SFP försökte men majoriteten i utskottet svek

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är besviken att majoriteten i riksdagens social- och hålsovårdsutskott inte idag gav grönt ljus för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus.

Läs föregående artikel

Filip Björklöf kandiderar i EU-valet

Filip Björklöf från Raseborg ställer upp i Europaparlamentsvalet för Svenska folkpartiet.

Läs följande artikel