Rådet nominerar bara män – EU-parlamentariker säger ifrån

Än en gång har rådet nominerat kandidater för toppositioner i EU:s finansvärld, och än en gång är alla män, som så ofta i den branschen. Det är dags att säga ifrån och stå upp för en bättre könsbalans, tycker Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) och Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

– Det är pinsamt att rådet än en gång bara har nominerat män. Genom sådana här utnämningar skickar EU oacceptabla signaler. Vi måste skapa strukturer som gör det möjligt för kompetenta personer att nå topposter oberoende av kön, säger Torvalds som för den liberala ALDE-gruppens talan i frågan.

– Vi kvinnor utgör hälften av befolkningen i Europa och vi behövs både som förebilder och ledare. Med fler kvinnor i topposition skulle EU bli mycket mer representativt, säger Anna Jungner-Nordgren.

Det handlar om topposter till den Gemensamma resolutionsnämnden (SRB), Europeiska centralbanken och Europeiska bankmyndigheten. Valet mellan kandidaterna görs av parlamentet på förslag av rådet och kommissionen. På grund av bristen på könsbalans har ALDE-gruppen, med Torvalds i spetsen, krävt att Europaparlamentet skjuter upp omröstningen i väntan på en plan på hur detta undviks i framtiden.

– Jag är verkligt glad över att ALDE har satt ner foten. Det är oacceptabelt att EU säger sig stå för mänskliga rättigheter och jämställdhet utan att institutionerna själva agerar enligt dessa värderingar. Jämställdhet kräver handlingar, säger Jungner-Nordgren.

– Det har bevisats om och om igen att vi fattar bättre beslut där vi har en könsbalans, poängterar Torvalds. Det är pinsamt och en dålig överlevnadsstrategi för EU att lägga alla sina kort endast på manliga hjärnor, såväl i finansvärlden som i andra sammanhang.

Huruvida omröstningen skjuts upp eller inte avgörs vid omröstningen i Europaparlamentet på torsdag 14.3.2019 kl.13.00 (finsk tid).

Filip Björklöf kandiderar i EU-valet


Filip Björklöf från Raseborg ställer upp i Europaparlamentsvalet för Svenska folkpartiet.

Läs föregående artikel

Henriksson: SFP ger järnet för fulljour


– Utan Veronica Rehn-Kivis heroiska insats i social- och hälsovårdsutskottet skulle frågan om omfattande jour för Vasa centralsjukhus inte behandlas i riksdagens plenum idag.

Läs följande artikel