Heidi Himmanen kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

SFP i Nyland nominerar Heidi Himmanen till kandidat i riksdagsvalet 2019. Himmanen, 39, är ordförande för SFP i Lojonejden och medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo. Hon jobbar inom statsförvaltningen med 5g-kommunikationsteknologi i Finland.

– Vi står inför stora förändringar: digitaliseringen, globaliseringen, klimatförändringen, vår säkerhet samt finansieringen av välfärdssamhället och infrastrukturen kräver både nytänkande och modiga beslut. Jag är en utvecklare och förnyare med fötterna stadigt på marken och människan i fokus.

Himmanen, teknologie doktor, har arbetat med trådlös kommunikation inom statsförvaltningen samt inom forskning och utveckling. Hon ser på nära håll vilka möjligheter digitaliseringen erbjuder för alla samhällssektorer. Inom politiken har hon främst jobbat med frågor som berör tvåspråkighet samt barn och unga.

– Vi har ett ansvar för att bygga ett hållbart och tryggt samhälle och ge våra barn färdigheter att klara sig i framtiden.

Catharina von Schoultz kandiderar i Europaparlamentsvalet


Catharina von Schoultz bor i Borgå, men har under många års tid bott på olika håll i Europa. Hon är utbildad ekonom och pedagog samt arbetar med integration av invandrare. Hon är ordförande för bildningsnämnden och medlem i Borgå stadsfullmäktige.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringen


I det finländska skogsbruket har man gjort klimatgärningar redan under hundra års tid konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist i dag i en klimatpanel ordnad av Maaseudun Tulevaisuus och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Läs följande artikel