Catharina von Schoultz kandiderar i Europaparlamentsvalet

Catharina von Schoultz bor i Borgå, men har under många års tid bott på olika håll i Europa. Hon är utbildad ekonom och pedagog samt arbetar med integration av invandrare. Hon är ordförande för bildningsnämnden och medlem i Borgå stadsfullmäktige.

– Jag vill arbeta för ett gemensamt inkluderande Europa utan skygglappar för de utmaningar det för med sig. Den kulturella och språkliga mångfald EU representerar ställer krav vi måste vara beredda att ta oss an, men utgör samtidigt dess absoluta styrka, säger Catharina von Schoultz.

EU skapades som ett fredsprojekt i ett Europa sargat av krig. I tider av ökad polarisering och skarpare tongångar blir den här betydelsen allt viktigare igen. Europa  behöver mer samarbete, inte mindre. Den rädsla och de hotbilder som högerpopulistiska krafter nu sprider riskerar att bryta sönder det europeiska samarbetet som givit oss möjlighet att tillsammans bygga upp en välfärd vi alla fått tillgång till.

– Jag vill leva i ett Europa, där vi respekterar och lyssnar på varandra. De europeiska grundvärderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet ska synas i den politik som förs, Vi måste stå upp för allas mänskliga rättigheter, också för minoriteters och för de som kommer till Europa från andra länder. Jag har vuxit upp i Väst-Berlin invid den mur som delade Europa i tu under många år. Det är en erfarenhet jag inte vill att någon ska behöva göra i framtiden. Murar och taggtråd är aldrig en lösning.

I sin vardag som språklärare för invandrare kommer Catharina dagligen i kontakt med vad som krävs för en fungerande integration.

– Det handlar om en tvåvägsprocess, där såväl inflyttande som mottagande part kommunicerar aktivt och lär av varandra. Som mottagare måste vi bli bättre på att öppna upp vad vi anser viktigt och inkludera den nyinflyttade i vår verklighet, samtidigt som vi är öppna för nya tankegångar. Det är berikande och den här formen av utbyte har genom tiderna varit grunden för utveckling och framgång.

Av EU:s 500 miljoner medborgare hör 40 miljoner till en språklig minoritet, såsom vi finlandssvenskar. Också våra röster måste höras i ett inkluderande Europa och därför ser jag det som mycket viktigt att garantera SFP:s fortsatta mandat i EU-parlamentet.

Partikryssningen 11-13.1.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Läs föregående artikel

Heidi Himmanen kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

SFP i Nyland nominerar Heidi Himmanen till kandidat i riksdagsvalet 2019. Himmanen, 39, är ordförande för SFP i Lojonejden och medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo. Hon jobbar inom statsförvaltningen med 5g-kommunikationsteknologi i Finland.

Läs följande artikel