Blomqvist: Jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringen

I det finländska skogsbruket har man gjort klimatgärningar redan under hundra års tid konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist i dag i en klimatpanel ordnad av Maaseudun Tulevaisuus och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Våra välskötta skogar är vår största och viktigaste kolsänka. Skogsskötseln i Finland har på många sätt varit och är fortfarande en framgångssaga. Vi har under de senaste 100 åren lyckats öka tillväxten och virkesinnehållet i våra skogar. Det har varit av stor betydelse för samhällsekonomin, men det har också varit en stor klimatgärning, säger Blomqvist.

– För att bromsa klimatförändringen är det viktigt att vi kan öka kolbindningen både inom skogsbruket och i jordbruket. Vi behöver ändå ännu mer forskning och kunskap om speciellt hur vi bättre kan binda kol i odlingsmarken. De enskilda skogsägarna behöver också ha tillräckliga ekonomiska incitament för att utföra alla åtgärder i skogen som krävs för att öka tillväxten i skogarna, säger Blomqvist.

I klimatpanelen var de olika partierna eniga om många frågor.

Klimatförändringen är en ödesfråga för mänskligheten och klimatpolitiken är en av de centrala valfrågorna i vår. Åtgärderna brådskar för att bromsa klimatförändringen. Därför skulle en så stor enighet som möjligt mellan partierna vara önskvärd och skapa förutsättningar för ambitiösa skrivningar om klimatpolitiken i nästa regeringsprogram, säger Blomqvist.

Heidi Himmanen kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

SFP i Nyland nominerar Heidi Himmanen till kandidat i riksdagsvalet 2019. Himmanen, 39, är ordförande för SFP i Lojonejden och medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo. Hon jobbar inom statsförvaltningen med 5g-kommunikationsteknologi i Finland.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Höjning av kundavgifter bestraffar de mest utsatta

- Mindre bemedlade personer, barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster kommer att få det extra tungt om de nya kundavgifterna blir verklighet, säger social- och hälsovårdsutskottets medlem och SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs följande artikel