Henrik Wickström vill fortsätta som vice ordförande för Svenska folkpartiet

Henrik Wickström från Ingå ställer upp för omval till vice ordförande för SFP. Partiet väljer ordförande och tre vice ordföranden på partidagen i Åbo den 21-22 maj.

-Jag känner mig motiverad att fortsätta i mitt uppdrag. Vi lever utmanande tider, och vi behöver nu både betona tryggheten och också en tro på framtiden. Kriget i Ukraina och coronapandemin är två kriser som påverkar oss och hela samhället. Nu behövs SFP:s värderingar mer än någonsin, säger Wickström.

Wickström har varit vice ordförande för SFP sedan partidagen 2019. Wickström fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå och sedan mars är han också andra vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen i västra Nylands välfärdsområde.

-Som partiets vice ordförande vill jag vara ett stöd för hela partiet, och ihärdigt jobba för att vi gör ett starkt riksdagsval. Vi ska aktivt lyfta fram vår politik och betona tryggheten, vården och omsorgen, och också lyfta fram vikten av att vi har en stark tillväxt och sysselsättning. Jag vill att SFP är det parti som har den tydligaste visionen för hur vi ska kunna stärka Finlands sysselsättning och ekonomi, samt främja människors psykiska och fysiska välmående, säger Wickström.

Henrik Wickström är 27 år gammal. Han är politices magister och jobbar som sakkunnig inom näringslivsfrågor på Företagarna i Finland.

Wickström: Beslut behövs för de kommande generationerna

Regeringen gav på onsdagen till riksdagen en säkerhetspolitisk redogörelse vars syfte är att öppna den säkerhetspolitiska diskussionen varefter man kan bestämma Finlands linje gällande Nato.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Medlemskap i Nato ett naturligt nästa steg

- Den 24 februari vaknade vi upp till en förändrad värld, sade svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i sitt anförande i dagens remissdebatt om redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön.

Läs följande artikel