Wickström: Beslut behövs för de kommande generationerna

Regeringen gav på onsdagen till riksdagen en säkerhetspolitisk redogörelse vars syfte är att öppna den säkerhetspolitiska diskussionen varefter man kan bestämma Finlands linje gällande Nato.

Enligt SFP:s vice ordförande Henrik Wickström ger redogörelsen ett klart budskap. Finland bör snabbt utan dröjsmål ansöka om Nato-medlemskap. Enligt Wickström har den säkerhetspolitiska omgivningen ändrats för gott. Vår östra grannes, Rysslands, och framför allt dess lednings fruktansvärda och omänskliga agerande i Ukraina, har visat att landet inte i dess utrikespolitik respekterar diplomatiska regler. Detta skapar osäkerhet vilket inverkar även på oss finländare, vilket man kan förstå.

– Vi måste komma ihåg att ifall vi inte nu ansöker om Nato-medlemskap kan det ha långtgående konsekvenser. Ensam är man aldrig stark, säger Wickström

Wickström konstaterar att stödet för ett Nato-medlemskap har vuxit bland finländarna de senaste månaderna. Steget till Nato-medlem är inte långt och med tanke på dagens säkerhetspolitiska läge finns det inga andra alternativ än att ansöka om medlemskap.

– SFP har som parti varit för ett Nato-medlemskap redan en längre tid. Finland borde hitta en gemensam linje gällande Nato med Sverige, säger Wickström. Wickström påminner om att båda länderna ändå fattar sina egna beslut. 

– Säkerheten är vår gemensamma fråga. Vi behövs alla för att skapa ett tryggt samhälle. Den internationella politiska situationen är så pass känslig, att vi i detta läge behöver ha förtroende för att de i demokratiska val valda ledare kommer att kunna agera på bästa möjliga sätt i denna situation. Situationen är inte lätt och tiden bör inte slösas bort, säger Wickström.

Adlercreutz ställer upp i riksdagsvalet

Svenska riksdagsgruppens ordförande riksdagsledamot Anders Adlercreutz siktar på fortsatt förtroende som riksdagsledamot. Han meddelade idag att han ställer upp som kandidat i det kommande riksdagsvalet 2023.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström vill fortsätta som vice ordförande för Svenska folkpartiet

Henrik Wickström från Ingå ställer upp för omval till vice ordförande för SFP. Partiet väljer ordförande och tre vice ordföranden på partidagen i Åbo den 21-22 maj.

Läs följande artikel