Geografi: Nyland

Articles

Henriksson: Regeringen gör märkbara trafikinvesteringar

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över att regeringen i sitt förslag till tilläggsbudget prioriterar viktiga trafikprojekt.

Minister Blomqvist: Kustbanan lyfts upp i tilläggsbudgeten

Regeringen fattade beslut om förslag till årets andra tilläggsbudget. Regeringen föreslår bland annat tilläggsanslag till basvägnätet och trafikprojekt. Bland investeringarna finns ett anslag för grundsanering av kustbanan mellan Helsingfors och Åbo.

Dan Johansson ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Svenskbacka skola i Kervo onsdagen den 8 maj. Kretsmötet valde Dan Johansson från Raseborg till ny kretsordförande.

Kaj Lindqvist ställer upp i Nyland för SFP

Kaj Lindqvist, ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Caroline Högel kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Caroline Högel från Sibbo kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland i vårens riksdagsval.

Partikryssningen 11-13.1.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Anne Ahlefelt kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

Anne Ahlefelt från Esbo kandiderar i riksdagsvalet i Nyland. Ahlefelt är aktiv lokalpolitiker i Esbo och fungerar som fullmäktigesuppleant och medlem av nämnden Svenska rum.

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.

Se över matartrafiken och anslutningsparkeringen

HRT och kommunerna måste samarbeta för ett bra slutresultat för pendlarna anser Svenska folkpartiet i Nyland.

SFP i Nyland: datakabeln i Hangö ett välkommet initiativ

Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.

Resolution från SFP i Nylands kretsmöte den 27.4.2017

Resolution antagen på SFP i Nylands kretsmöte i Ingå 27.4.

Vi vill visa tolerans och tro på demokrati i kommunerna

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det finländska samhället måste leva upp till bilden av ett humant, tolerant och demokratiskt samhälle också i praktiken.

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium och två resolutioner antogs.

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Nylands kretsstyrelsemöte

SFP i Nyland oroliga över samhällsutvecklingen i Nyland utanför huvudstadsregionen

Anders Walls ställer inte upp för omval

Svenska folkpartiet i Nylands ordförande Anders Walls kommer inte att ställa sig till förfogande som ordförande för SFP i Nyland.

SFP i Nyland: Tänk kritiskt och bär ansvar

SFP i Nyland uppmanar ledande politiker i vårt land att inte skapa ytterligare oro i en utmanande tid genom otydliga uttalanden och oklara ställningstaganden.

SFP i Nyland: Invandrare har också rätt till två språk i Finland

TE-byråernas förändrade förfarande försämrar invandrares förutsättningar att få arbete i tvåspråkiga regioner och försätter dem i en sämre position i jämförelse med finländska arbetssökande.

Bevara Y-tåget!

SFP:s riksdagsledamöter och många fler åkte Y-tåget på tisdagsmorgonen för att samla in namn till en namnlista som ska överräckas till trafik- och kommunikationsminister Anne Berner.

SFP i Nyland: Y-tåget en viktig kommunikationslänk för hela Västra Nyland

SFP i Nyland motsätter sig nedläggningen av Y-tåget, nedläggningen av Sjundeå och Ingå stationer samt minskning av tågturer på sträckan Karis-Hangö.

Förbättra kustbanan

Blomqvist och Adlercreutz lämnade in skriftligt spörsmål om kustbanan

Solidaritet behövs i all krishantering

SFP:s nyländska krets vill att medmänsklighet och solidaritet står som grund för beslutsfattande.

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.

Blomqvist: Positiva nyheter i Västnyland!

- Vi behöver flera arbetsplatser, och det kan vi få om vi har lönsamma företag och en fungerande infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, riksdagsledamot från Västnyland.

Äventyra inte Västra Nylands tingsrätt

Loppet är inte förlorat, säger Thomas Blomqvist

Globalt ansvar ska synas i allt vi gör

Christina Gestrin mottog idag utnämningen till den mest aktiva riksdagsledamot under denna riksdagsperiod inom globala utvecklings- och klimatfrågor.

Näkkäläjärvi kandiderar i Nyland

Ordförande för Sametinget, FD Klemetti Näkkäläjärvi har ställts upp som kandidat i riksdagsvalet 2015 som SFP:s kandidat i Nyland.

Bevara de rena inhemska livsmedlen

Christel Liljeström: - Odling av genmodifierat är inte är stort i Europa men vi bör klarlägga hur vi vill ha det i Finland.

Niklas Andersson kandiderar för SFP

Raseborgspolitikern Niklas Andersson ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet.

Misha Eriksson med i riksdagsvalet

Mikael "Misha" Eriksson kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Patrik Karlsson till regionkommittén

Patrik Karlsson från Vanda har blivit vald till ersättare i Europeiska unionens regionkommitté.

Björn Heir vill till riksdagen

Björn Heir (52), diplomingenjör och företagsledningskonsult från Lojo ställer upp i riksdagsvalet på SFP:s lista i Nyland.

Patrik Karlsson vill kandidera i riksdagsvalet

Skolföreståndare och fullmäktigeledamot i Vanda, Patrik Karlsson, ställer sig till förfogande i riksdagsvalet.

Pia Sundell kandiderar i Nyland

Verksamhetsledare Pia Sundell kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Nyland har fogat åtta nya kandidater till riksdagsvalslistan.

Christel Liljeström är redo för riksdagen

Christel Liljeström, riksdagssekreterare samt fullmäktigeordförande i Sibbo ställer sig till förfogande för riksdagsvalet 2015.

Gestrin slutar i riksdagen

Christina Gestrin ställer inte upp för omval i riksdagsvalet 2015

Östersjön och Finska viken kan inte vänta!

SFP i Nyland: Östersjön och Finska viken kan inte vänta på bättre tider

Fyra nya kandidater i Nyland

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Ge unga sommarjobb!

Ett sommarjobb är ett bra sätt för ungdomar att få en första kontakt med arbetslivet, säger SFP i Nyland.

Organisera vårdområden i mindre nämnder

Närservice och de svenska behoven bör garanteras i vårdreformen

SFP i Nyland höll årsmöte

Årsmötet antog resolutioner om skärgårdsstödet och Kårkulla