Henriksson och Jungner-Nordgren: Ett liv fritt från våld

Vi har inte råd att vänta längre. Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva för Finlands och världens kvinnor.

Idag den 25 november uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. År 2017 gjorde #metoo-rörelsen klart att våld och sexuella trakasserier drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, åldrar och länder. Också i Finland är könsbaserat våld ett verkligt omfattande samhällsproblem.

– Det är av yttersta vikt att offren erbjuds skydd, stöd till att göra brottsanmälan och hjälp med att hantera det skedda. Lågtröskelverksamhet är A och O. Därför föreslår vi i SFP att 8 nya skyddshem grundas, vilket innebär ett tillskott på 56 nya skyddshemsplatser. Även människohandelsoffer bör få särskilt skydd, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, Svenska folkpartiets ordförande.

Finland har förbundit sig till Istanbulkonventionen som förutsätter att länder erbjuder tillräckligt många skyddshemsplatser. Även Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren anser att dessa satsningar vore ett viktigt steg i rätt riktning.

– Under de senaste 15 åren har totalt 288 kvinnor dött till följd av våld i parförhållande. Vi har inte råd att vänta längre. Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva för Finlands och världens kvinnor, avslutar Jungner-Nordgren.

 

Alexander Lång ny specialmedarbetare för EU-parlamentariker Nils Torvalds


Alexander Lång, 27, blir från och med januari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE).

Läs föregående artikel

Kaarle Hurtig kandiderar i riksdagsvalet


Kaarle Hurtig, företagare och journalist från Vallgård, kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Läs följande artikel