Alexander Lång ny specialmedarbetare för EU-parlamentariker Nils Torvalds

Alexander Lång, 27, blir från och med januari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE).

Lång har tidigare varit pressekreterare för Torvalds och kommer närmast från Åbo Akademi var han slutför sina magistersstudier inom offentlig förvaltning. Han är hemma från Helsingfors, men har rötter på Kumlinge, Åland och i Pörtom. Lång har en politices kandidat-examen från Åbo Akademi.

Lång efterträder Katarina Dahlman, som i januari börjar arbeta för det finska EU-ordförandeskapet i Bryssel.  Lång kommer att ta över ansvaret för arbetet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Till Nils Torvalds stab hör  Beata Björkvall och Anton Nilsson i Bryssel samt Elisabet Rantschukoff i Finland. Jenny Bergholm förstärker staben som Liberal Praktik-praktikant fram till slutet av januari.

Nils Torvalds är ordinarie medlem av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt, samt ersättande medlem av budgetutskottet, utskottet för ekonomi- och valutafrågor samt fiskeriutskottet.

Henriksson: Barnens rättigheter är vuxnas ansvar


Hur framtiden ser ut hänger på de förutsättningar vi ger de kommande generationerna. I enlighet med FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv. Något alltför många barn runt om i världen, och även i Finland, tyvärr inte har.

Läs föregående artikel

Henriksson och Jungner-Nordgren: Ett liv fritt från våld


Vi har inte råd att vänta längre. Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva för Finlands och världens kvinnor.

Läs följande artikel