Rehn-Kivi: Krigsveteranerna kan nu erbjudas avgiftsfritt pneumokockvaccin

Gratis pneumokockvaccin åt krigsveteranerna är en konkret åtgärd för att bibehålla deras hälsa och samtidigt visar vi vår uppskattning för dem.

Imorgon den 27 april firas den nationella veterandagen för att minnas dem som kämpat för Finland i våra krig. Enligt folkpensionsanstaltens uppskattning har vi drygt 8000 krigsveteraner i Finland år 2020, och år 2025 endast 1700. För att främja krigsveteranernas hälsa och förebygga insjuknande i lunginflammation har riksdagsledamot och ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp Veronica Rehn-Kivi föreslagit gratis pneumokockvaccin för alla krigsveteraner.

– Pneumokockvaccinet hör inte till det nationella vaccinationsprogrammet, trots att det rekommenderas för alla över 65-åringar och för dem som hör till olika riskgruppen. Gratis pneumokockvaccin åt krigsveteranerna är en konkret åtgärd för att bibehålla deras hälsa och samtidigt visar vi vår uppskattning för dem, säger Rehn-Kivi.

– Pneumokockbakterien kan i värsta fall orsaka lunginflammation eller hjärnhinneinflammation som kräver sjukhusvård. Dessa sjukdomar är speciellt allvarliga för äldre personer och veteranerna skulle dra betydlig nytta av vaccinet, poängterar Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi har fört fram frågan i riksdagens vaccinationsgrupp och skrivit ett skriftligt spörsmål om att även apotek skulle ha rätt att ge säsongsbundet vaccin åt medborgare, vilket skulle sänka tröskeln för medborgarna att vaccinera sig. Social- och hälsovårdsministeriet har behandlat spörsmålet om gratis vaccin för veteranerna, men inte velat ta ställning i frågan. Nu har det kommit ny information och Rehn-Kivi gläds över att kommunerna ges rätt att erbjuda gratis vaccin åt veteranerna om de så vill.

Löfström: Finansieringen av skärgårdstrafiken får inte äventyras

Landskapsreformen får inte försämra skärgårdstrafiken. I synnerhet för de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten. De är av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården.

Läs föregående artikel

SFP framför misstroende för regeringen

Regeringens arbetsmarknadsreformer blev ogjorda.

Läs följande artikel