SFP framför misstroende för regeringen

Regeringens arbetsmarknadsreformer blev ogjorda.

SFP deltar inte i interpellationen som på fredag morgon lämnas in av SDP, Sannfinländarna, Vänsterförbundet och De Gröna. SFP anser ändå att regeringen har misslyckats med sina arbetsmarknadsreformer och kommer därför att föra fram en egen kläm om misstroende mot regeringen.

– Nödvändiga reformer på arbetsmarknaden blev ogjorda för denna regering. Behovet av en reform av familjeledigheterna har till exempel inte försvunnit någonstans. Vi vet även att många företag lider av brist på kunnig arbetskraft. Varför avlägsnar inte regeringen behovsprövningen för utländsk arbetskraft, trots att regeringen offentligt lyft upp problemet? Nästa regering får nu ta ansvar för alla dessa reformer, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– De nya jobben skapas i små- och medelstora företag. Att möjliggöra lokala avtal i större utsträckning skulle underlätta anställandet av ny personal i mindre företag. Det skulle även vara viktigt att det skapas en helt ny diskussionskultur på arbetsplatserna. Därför är det en besvikelse att man inte lyckas med detta under denna regeringsperiod, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

För SFP är det viktigt att grundlagsenligheten av förslagen som ingår i regeringens budgetramar prövas noggrant.

– Det är viktigt att skapa bättre möjligheter för unga att sysselsätta sig, men anställningsskyddet bör naturligtvis följa internationella avtal och grundlagen.

Rehn-Kivi: Krigsveteranerna kan nu erbjudas avgiftsfritt pneumokockvaccin

Gratis pneumokockvaccin åt krigsveteranerna är en konkret åtgärd för att bibehålla deras hälsa och samtidigt visar vi vår uppskattning för dem.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Finländarna sitter för mycket

Satsningar på motion betalar sig tillbaka.

Läs följande artikel