Sannfinländarnas misär drabbar hela regeringen

Sannfinländarnas sätt att i regeringen bromsa den stora reformen av yrkesutbildningen med sitt krav att experimentet med frivillig skolsvenska i grundskolan måste bli omfattande talar sitt klara språk.

Partiets usla kommunalvalsresultat, pågående ordförandekamp och alla svikna vallöften håller på att drabba hela regeringens arbetsförmåga. Det sade Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin då han på lördagsförmiddagen öppnade den allmänpolitiska debatten på SFP:s i Egentliga Finlands kretsmöte i Åbo.

Enligt Wallin är det egentligen ingen överraskning att Sannfinländarna nu börjar syssla med politisk kohandel då man kopplar ihop två regeringsärenden, som på inget sätt hänger ihop med varandra.

– Då sannfinländarna med glupsk aptit ätit upp sina vallöften på bara två år och sett sitt väljarunderstöd halveras måste man nu kunna visa upp ens en symbolseger för sitt fält. Då partiets ena ordförandekandidat dessutom råkar vara ordförande för Finskhetsförbundet är det föga överraskande svenska språket som får bli denna måltavla, säger Wallin.

Wallin anser att Sannfinländarnas sinne för proportioner dras med en lika stor slagsida som deras valresultat. Man har inga större åsikter gällande varken sysselsättningen, ekonomin eller vårdreformen. Den stora frågan, som skall rädda välfärden och sätta fart på tillväxten, är tydligen att montera ned svenskans ställning så mycket som möjligt.

– Om ett regeringsparti börjar sabotera hela regeringsarbetet på grund av sin egen interna politiska misär finns det bara ett sätt att få slut på det. Det är att statsminister Juha Sipilä nu med krafttag visar ledarskap, sätter ned foten och återställer ordningen. Den markeringen bör statsministern göra redan i samband med regeringens halvtidsgenomgång på måndag och tisdag.

Spring inte huvudstupa in i väggen


Utlåtanderundan om regeringens föreslagna valfrihetsmodell innehöll mördande kritik gentemot hela vårdreformen. Bland annat ansåg hela 80 % av respondenterna att de inbesparingar regeringen eftersträvar med reformen inte kommer att uppnås.

Läs föregående artikel

Hallituksella traaginen tärkeysjärjestys


Trots att sysselsättningsläget fortfarande är kritiskt och den kommande vårdreformen kräver mycket arbete innan den är klar väljer regeringen språkundervisningen i grundskolan som profilfråga.

Läs följande artikel