Våra nationalspråk är en rikedom som vi måste värna om. Finlands historia och nutid är starkt bundna till det svenska språket och den finlandssvenska kulturen. Svenskan ska vara en del av Finlands framtid.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »