Hallituksella traaginen tärkeysjärjestys

Trots att sysselsättningsläget fortfarande är kritiskt och den kommande vårdreformen kräver mycket arbete innan den är klar väljer regeringen språkundervisningen i grundskolan som profilfråga.

Enligt Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är det mest oroande kring nyheten om att 2 200 finländska skolbarn ska få möjligheten att välja bort undervisningen i svenska inte själva språkundervisningsförsöket, som har varit känt sedan regeringsbildningen, utan att det visar hur skeva regeringens prioriteringar är.

– Det är tragiskt att regeringen nu låter en symbolfråga agera galjonsfigur för sitt arbete – i synnerhet som verkliga problem som vårdreformen och sysselsättningsläget, bland annat, skulle kräva regeringens uppmärksamhet, säger Henriksson.

Lagförslaget ska få sin slutliga utformning efter en utlåtanderunda. Efter det ska bland annat riksdagens grundlagsutskott ta ställning till det.

– Det finns alltså fortfarande många öppna frågor som ska besvaras, som vad försöket innebär för jämlikheten mellan eleverna på längre sikt.

Sannfinländarnas misär drabbar hela regeringen

Sannfinländarnas sätt att i regeringen bromsa den stora reformen av yrkesutbildningen med sitt krav att experimentet med frivillig skolsvenska i grundskolan måste bli omfattande talar sitt klara språk.

Läs föregående artikel

Henriksson ställer upp för omval

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval. Henriksson har varit ordförande i ett år.

Läs följande artikel