Dan Johansson ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Svenskbacka skola i Kervo onsdagen den 8 maj. Kretsmötet valde Dan Johansson från Raseborg till ny kretsordförande.

Johansson efterträder Mia Heijnsbroek-Wirén från Lovisa. Till vice ordförande valdes Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla och Kim Jordas, Lappträsk.

– SFP ska slå vakt om svenska frågor men inte vara en gläfsande vakthund, för det leder ingen vart. Det är viktigt att skapa goda förhållanden till de finskspråkiga för det finns ett stort intresse för svenskan. I slutändan är det språkmajoriteten som har sista ordet, säger Johansson.

Kretsmötet valde följande personer till SFP i Nylands kretsstyrelse för kommande verksamhetsår:

Frank Lindholm (Raseborg), Kaj Karlstedt (Ingå), Johan Wikström (Hangö), Hanna Lönnfors (Borgå), Anna-Karin Nygren (Sibbo), Kristina Lindfors (Lovisa), Håkan Blomberg (Esbo), Håkan Sandell (Vanda), Kurt Ekman (Kyrkslätt), Kerstin Tarna (Kervo), Pia Furu (Svenska Kvinnoförbundet),
Linnea Lindfors (Svensk Ungdom) och Brita Pawli (Svenska Seniorer), med ersättare: Isabella Alén (Raseborg), Heidi Himmanen (Lojo), Stefan Svanfeldt (Sjundeå), Sten Lindgren (Mörskom), Sakarias Liimatainen (Sibbo), Benita Ekebom-Jönsas (Lovisa), Anne Ahlefelt (Esbo), Carola Bäckström (Vanda), Kerstin Grönqvist (Kyrkslätt), Mika Valli (Nurmijärvi), Tonya Aurto (Svenska Kvinnoförbundet), Alexander Eriksson (Svensk Ungdom) och Marita Lassenius (Svenska Seniorer).

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Nådendal 7.5 2019


SFP är väldigt oroad över postens besked att minska postutdelningen i skärgården. Det är helt oacceptabelt att posten delas ut endast en gång i veckan. Posten motiverar beslutet med den nya postlagen och att det skulle medföra inbesparingar. Postens tolkning av den nya postlagens ”svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden” så att skärgårdsbyar med regelbundna dagliga färjförbindelser blir klassificerade som ”svårtillgängliga skärgårdsområden” kan inte anses vara i enlighet med lagens syfte. Tolkningen strider även mot skärgårdslagens strävan att erbjuda skärgården motsvarande service som i andra delar av landet. Posten är basservice som absolut behövs. Även skärgårdsborna ska få post på jämlika villkor.

Läs föregående artikel

Resolution från SFP i Nylands kretsmöte 8.5.2019


Klimatförändringen och den stora invånarmängden påverkar oss alla i Nyland. Därför behövs satsningar som leder till bättre och miljövänligare privat- och kollektivtrafik.

Läs följande artikel