SFP i Helsingfors och Nyland samlade till kommunparlament

SFP i Helsingfors och Nyland samlas till kommunparlament under veckoslutet. Nästan 200 deltagare är på plats på Viking Gabriella för att lyssna och diskutera politik. SFP vill ta hand om sina aktiva medlemmar, inspirera och förstärka SFP gnistan. Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehnrooth och Nylands kretsordförande Dan Johansson hälsade alla välkomna och partiordförande Anna-Maja Henriksson höll öppningsanförande.

Anna-Maja Henriksson lyfte i sitt öppningsanförande upp vikten av SFP:s förtroendevalda i kommunerna och betonade att arbetet som görs är värdefullt. Hon poängterade att den kommunala ekonomin är utmanande, vilket gör de förtroendevaldas insatser desto mer värdefulla – idag och i framtiden.

Livet levs i kommunerna och vi bygger samhället tillsammans.Det handlar t.ex. om tillgång till dagvård, skola och god äldrevård, om stadsplanering, kultur och fritidsaktiviteter. SFP vill se flera med och välkomnar kandidater med olika bakgrund och språk med i kommunalvalet. 

SFP i Helsingfors har ambitiösa målsättningar vad gäller nominering av kommunalvalskandidater och storsatsar för att SFP även nästa period ska ha en starkt representation i fullmäktige.

– Det är roligt att se så många samlade till kommunparlament. Det tyder på att våra SFP-aktiva är fulla av inspiration, vilket gör oss starka tillsammans i Storhelsingfors och Nyland. Detta är en glädjande styrka i SFP. I Helsingfors har vi har satt som mål att nominera totalt 127 kandidater i nästa kommunalval, vilket betyder en full lista. SFP är ett litet men kraftfullt parti och vår röst ska höras starkt i Helsingfors, säger Cecilia Ehrnrooth.

Nylands kommuner är både olika till storlek och till sin natur. Det finns kommuner vars invånarantal sjunker och kommuner vars gränser knakar. Utmaningarna är stora och det är viktigt att de svenska strukturerna hålls levande.

– Det är mer viktigt nu än någonsin att SFP är med och påverkar. SFP ska ha en stark representation i våra kommuner runt om i Nyland, säger Dan Johansson.

För svenskan och tvåspråkigheten är det viktigt att SFP är väl representerat i Helsingfors och de nyländska kommunerna.

Bergqvist: 5G och fiber en nödvändighet också i skärgården och på landsbygden


Idag flyttas servicen till nätet och frågan är inte hur vi ska anpassa oss efter det utan frågan är snarare hur vi ska utnyttja det här.

Läs föregående artikel

Hur säkra tillräcklig personal inom äldrevården?


Vi vill se ett seniorvänligt samhälle för våra äldre och en personal inom äldreomsorgen som trivs och har möjligheter att utvecklas i sitt arbete.

Läs följande artikel