SFP i Helsingfors: Viktiga satsningar i Helsingfors budget

Förslaget till Helsingfors budget har presenterats och SFP:s stadsstyrelseledamot Marcus Rantala har bekantat sig med förslaget som behandlas av stadsstyrelsen för första gången på måndag.

Han lyfter fram satsningarna på skolorna och daghemmen som ytterst viktiga samt fler bostäder, investeringar i kollektivtrafik och högre löner för sjukvårdspersonal i Helsingfors som positiva satsningar.

– Vi investerar rekordmycket de kommande åren i skolor, daghem, nya stadsdelar och kollektivtrafik. Jag är jätteglad att vi äntligen fått med ett nybygge för den svenska skolan i Kottby, det behövs. Helsingfors är en stad i ständig tillväxt och det är viktigt att vår service och infrastruktur hänger med i den utvecklingen. Vi ska också vara ambitiösa inom klimatpolitiken och då är satsningar på den rälsbundna trafiken, såsom spårjokern centrala, säger Rantala.

– Inom social- och hälsovårdsbranchen är det viktigt att kunna säkra tillräckligt med resurser för speciellt barnskyddet och den äldre befolkningen. Där finns luckor i dag som måste åtgärdas konstaterar Rantala. – Vi måste också kunna säkerställa tillgången av kunnig personal inom småbarnspedagogiken och utbildningen, både på finska och svenska. Här behövs långsiktiga åtgärder som innehåller flera olika element av åtgärder.

Rantala nämner även SFP:s initiativ, den Nordiska skolan, som nu ser ut att gå vidare. Enligt Rantala är det här en bra investering för framtiden och något som fördjupar samarbetet och förståelsen för de andra nordiska språken och tvåspråkigheten i Finland.

– Nordiska skolan är inte primärt ett svenskspråkigt projekt utan målgruppen är de finskspråkiga som är intresserade att ge sina barn en bredare språk- och kulturhelhet, ett sorts ”språkbad plus”, där det nordiska blir framträdande. Skolan ska lyda under det finskspråkiga skolväsendet och ha en eller flera nordiska linjer. Jag är glad att man nu går den rätta vägen, d.v.s. att se på innehållet först, säger Rantala.

Budgetförhandlingarna inleds nästa vecka och den slutgiltiga budgeten behandlas på fullmäktigemötet den 27.11.

Strand i riksdagens interpellationsdebatt: Viktiga satsningar på kunnande och utbildning

– Jag är förvånad hur mycket pessimism som oppositionens interpellationstext andas.

Läs föregående artikel

Henriksson till partiordförandekollegerna: Dags att vi tillsammans sätter ner foten mot hatprat.

Henriksson till partiordförandekollegerna: Dags att vi tillsammans sätter ner foton mot hatprat.

Läs följande artikel