Mäkinen, Palm och Seppä utsedda till specialmedarbetare


Justitieminister Anna-Maja Henriksson har kallat Camilla Mäkinen, Lisa Palm och Hanna Seppä till specialmedarbetare.

Läs föregående artikel

All torskfiske behöver inte förbjudas


EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela östra Östersjön.

Läs följande artikel