All torskfiske behöver inte förbjudas

EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela östra Östersjön.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/RENEW) menar att ett sådant stopp skulle vara problematiskt.
– Situationen för torsken ser olika ut i olika delar av Östersjön. Det är tydligt att torsken i södra Östersjön inte mår bra, bland annat på grund av överfiske och en överstor sälpopulation, säger Torvalds.
– Situationen är dock en annan i Ålands hav. I dessa vatten mår torsken förhållandevis bra och därför finns det vare sig rim eller reson i att totalförbjuda torskfisket också där. Ett sådant förbud vore både dålig politik och ett hårt slag mot framförallt vårt småskaliga, kustnära fiske, där ersättande arter att fiska inte finns.”

Torvalds har i dag skickat ett brev till kommissionär Karmenu Vella där han ber honom ta hela bilden i beaktande.
– Jag har arbetat nära Vella i många andra miljö- och fiskefrågor, så vi har en god relation. Nu behöver han kliva in och ta politiskt ansvar i den här frågan. EU kan inte i någon slags regleringsiver komma med lösningar som inte tar hela bilden i beaktande. Situationen ser inte likadan ut i hela Östersjön, så därför måste reglerna också vara anpassade till verkligheten, säger Torvalds.

Torvalds brev till Vella

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare


Svenska riksdagsgruppen söker vikarie för lagstiftningssekreterarposten vid riksdagsgruppens kansli. Anställningen gäller för tiden 15.8.2019-30.6.2020.

Läs föregående artikel

Torvalds leder mittengruppen i det tunga miljöutskottet


Som koordinator kommer Torvalds att leda gruppens arbete i utskottet och för gruppens talan i miljö-,klimat- och folkhälsofrågor.

Läs följande artikel