Våga ställa upp

Jag kände till det lokala beslutsfattandet från samhällsläran i skolan. Men det är en annan sak att själv möta det som deltagare och beslutsfattare, säger Henrik Wickström.

Första gången Henrik Wickström ställde upp i ett kommunalval var han 18 år gammal. Nu är han hemkommunens röstkonung, Svenska folkpartiets vice ordförande och i full gång med att turnera runt SFP-lokalavdelningarna för att förbättra kontakten mellan partiets aktivister och ledning.
– Då jag ställde upp i mitt första kommunalval hade jag inga planer, mål eller strategier: jag gjorde det mest av intresse för att påverka min näromgivning. Ungas välmående stod högt på min agenda och så var det ju förstås en intressant möjlighet att pröva på något nytt.

”Det handlar inte om tråkiga saker, utan om allt som berör vårt närsamhälle, från en ny parkbänk till konkreta åtgärder för att stävja miljökrisen. Utvecklingsprocesserna lokalt går dessutom mycket snabbare än i rikspolitiken”

Erfarenheten blev nyttig – vilket den skulle ha varit oberoende av resultatet, säger Wickström. Man lär sig mycket om samhället, sig själv och om andra av att göra en valkampanj.
Men 67 röster räckte för inval, vilket gjorde att Wickström fick träda in i en helt ny värld, en han inte var bekant med sedan tidigare.
– Jag kände till det lokala beslutsfattandet från samhällsläran i skolan. Men det är en annan sak att själv möta det som deltagare och beslutsfattare. Men jag blev väl bemött – och var inte den enda nyinvalda, om än den yngsta. Det finns ett starkt nätverk med kommunala tjänstemän, andra fullmäktigemedlemmar, partitjänstemän och andra som kan hjälpa till.

I Wickströms första kampanj var digitala kampanjer inte fullt lika utvecklade som de är nu. Wickström satsade på att göra en kampanj på sociala media och det bar hela vägen fram.
– Jag satsade på det och hade flest följare av partiets kandidater när valet var över. Jag deltog i diverse torgdagar och försökte vara där de unga är.
Sedan millennieskiftet har valdeltagandet varit lågt i kommunalvalen, i synnerhet bland under 25-åringar. Wickström anser att man tydligare behöver kommunicera varför det är viktigt att rösta i kommunalvalet för att råda bot på situationen.
– Det handlar inte om tråkiga saker, utan om allt som berör vårt närsamhälle, från en ny parkbänk till konkreta åtgärder för att stävja miljökrisen. Utvecklingsprocesserna lokalt går dessutom mycket snabbare än i rikspolitiken.
Wickström rekommenderar för alla, äldre som yngre, att ställa upp i kommunalvalet.
– Våga pröva! Du kan inte förlora på det och det blir garanterat inte en negativ upplevelse.

De senaste månaderna har Wickström rest runt i Svenskfinland och andra områden där SFP har verksamhet för att tala med lokala aktivister och partimedlemmar.
– Det är viktigt att partipresidiet är tillgängligt och mottagandet har varit väldigt positivt. Lokalavdelningarna har arbetat hårt under supervalåret 2019 – nu är det viktigt att ta vara på deras erfarenheter och öppna en dialog för att kunna göra mer effektiva och ännu bättre kampanjer i framtiden.
Bara i februari har Weckström bokat åtta lokala träffar och turnén fortsätter så länge lokalavdelningarna är intresserade av att ta emot honom.
– SFP är ett folkparti. Därför är kontakten till lokalavdelningarna så viktig. Det får inte bli ett för långt avstånd mellan partimedlemmar och partiledning, alla behöver känna att de har en kontakt till hur partiet leds. I den kontakten märker man konkret hur viktigt det är att den existerar – och det genuina intresset och entusiasmen i lokalavdelningarna har varit en positiv erfarenhet för mig. ■

Att lyssna genom allt oljud

Det finns ett otal orsaker till att gamla samhällssystem inte riktigt fungerar, säger Nils Torvalds

Läs föregående artikel

Vad kommer efter krisen?

I USA hade coronakrisen någonting gemensamt med klimatkrisen: en utbredd politisk ovilja att acceptera forskarnas återkommande varningar.

Läs följande artikel