Pohjanmaan RKP:n poliittiset painopisteet

Pohjanmaan Rkp on julkaissut 2019-2020 poliittiset painopisteensä.

1.Ilmasto

Ilmastonmuutos on tosiasia ja meidän on myös kannettava vastuuta. Meidän on tehtävä panostuksia jotta ilmastovaikutukset vähenevät ja löydettävä ratkaisuja jotka vähentävät maakuntamme haavoittuvuutta ilmastoon liittyvissä muutoksissa. Pohjanmaan tulee olla edelläkävijä energiatehokkaissa ratkaisuissa.
Kuntiemme tulisi toteuttaa ilmastoystävällisiä hankintoja, muun muassa priorisoimalla lähituotettua ruokaa. Rohkeat energia- ja ilmastostrategiat tulisivat olla itsestäänselvyys kunnissa ja kiertotaloudelle tulisi antaa hyvät edellytykset kehittyä. Joukkoliikenteen, pyörän ja muiden luontoystävällisten kuljetusvälineiden käyttö tulisi olla todellinen vaihtoehto. Maa- ja metsätaloussektorit sitovat hiiltä ja ne ovat siksi osa ratkaisua.
Panostukset ilmastotoimien tutkimukseen ja innovaatioihin ovat perusedellytys kestävälle tulevaisuudelle.

2. Terveys ja hyvinvointi

Kattava ja toimiva pohjanmaalainen hyvinvointi-alue on tulevaisuuden turva maakunnan asukkaille.
Kuntiemme on panostettava enemmän henkilökunnan ja asukkaiden terveyden edistämiseen. Meidän on tehtävä työtä jotta henkisen pahoinvoinnin negatiivinen trendi taittuu.
Meidän on rohkeasti oltava osa digitaalista kehitystä. Meidän on kuitenkin käsiteltävä niitä haasteita jotka voivat syntyä liiallisesta ruutuajasta.

3. Maakuntakehitys

Väestönkehitys on saatava käännettyä. Meidän on annettava edellytykset perhe- ja lapsiystävällisille kunnille ja työpaikoille.
Kuntien on kannettava vastuuta koko maakunnan kehityksessä. Meidän on kaikkien tehtävä työtä toisen ja kolmannen asteen koulutuksen vahvistamiseksi.
Haluamme kehittää yhteistyötä naapurissa oleviin maakuntiin. Maakunnan johtajilla voimme kohdata globaalin nykymaailman. Ainoastaan rohkeilla, strategisilla investoinneilla ja pitkäjänteisillä päätöksillä maakunta voi kehittyä myönteiseen suuntaan.

4. Työperäinen maahanmuutto ja työllisyys

Luopukaa tarveharkinnasta! On merkillistä, että ulkomaisen työvoiman tarveharkinta vieläkin on olemassa, kun pohjanmaalaisilla yrityksillä on huutava pula työvoimasta ja työllisyysastetta on nostettava koko maassa. Tarvitsemme erilaista pätevyyttä ulkomailta. Meillä ei ole vara lähettää takaisin niitä pakolaisia ja maahanmuuttajia jotka ovat löytäneet työpaikan Suomesta.
Pohjanmaa on yrittäjyyden ja työllisyyden edelläkävijä. Maakunnan tulee olla suunnannäyttäjä jotta voimme luoda työelämän jossa henkilökunta voi hyvin. Kuntien on otettava suurempi vastuu pitkäaikaistyöttömistä.

5. Tasa-arvo

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa on monia etuja. Tasa-arvo työmarkkinoilla ja kodeissa on keskeistä yhteiskuntamme kehityksessä. Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja tulee allekirjoittaa ja sitä pitää toteuttaa koko maakunnassa.
Kuntien päätöksenteossa ja budjetoinnissa tulisi huomioida tasa-arvonäkökulma. Meidän on laadittava menetelmiä sukupuolten välisten oppimistulosten erojen vähentämiseksi. Kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti työpaikalla riippumatta sukupuolesta, suuntautumisesta tai vammaisuudesta jne.

Henriksson: Yksilön on tunnettava olevansa turvassa myös tulevaisuuden digitaalisessa demokratiassa


Trollitehtaat, populismi ja desinformaatio luovat uhkakuvia modernille, osallistavalle demokratialle.

Lue edellinen artikkeli

Ympärivuorokautisen päivystyksen jatkuminen Pietarsaaressa on ilouutinen koko seudulle


Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti tiistaiaamuna, että perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys voi jatkua Pietarsaaressa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeusluvat ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue seuraava artikkeli