Kaikille lapsille tulee taustasta riippumatta taata laadukas peruskoulutus ja oppimateriaali, ja opettajien on oltava päteviä. Koulun on oltava turvallinen ja viihtyisä paikka oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. RKP haluaa laajentaa opettajien kielikompetenssia tukeakseen lasten kielellistä oppimista.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »