Motion 35 – För en ständig sommartid

Beslut

Gemensamt beslut för motionerna 34 och 35

Partidagen beslöt

  • att SFPs medlem av Europarlamentet fortsätter arbeta för ett slopande av sommartiden inom EU

Behandling

Med tanke på det allt mer varma nordliga klimatet kunde vi avstå från tidväxlingen mellan vinter och sommar. Det skulle ha en positiv betydelse för den inhemska affärsverksamheten och det nordliga samarbetet, även om de skandinaviska länderna inte samtidigt tar beslut i frågan. Vi kunde vara initiativtagare för ett gemensamt nordiskt beslut. Också ur en individuell hälsosynvinkel, vore det bättre att inte flytta tiden två gånger i året.

SFP bör arbeta för

  • Att Finland går in för ständig sommartid

Marianne Storå, Esbo

Partifullmäktiges svar (gemensamt svar på motionerna 34 och 35)

Ända sedan Finland införde systemet med sommartid år 1981 har diskussion förts huruvida det var ett rätt beslut. SFP beslöt på partidagen år 2012 att i Europaparlamentet arbeta för att EU länderna ska frångå sommartiden.

Förutom de orsaker motionärerna framhåller så finns det orsak att undra huruvida det spelar någon nämnvärd roll att klockan ändras på de breddgrader Finland befinner sig. Våra somrar är ljusa, och vintrarna mörka oberoende av en timmes tidsförskjutning fram eller tillbaka. Sedan 1987 har hela EU en gemensam linje när det gäller sommartiden, och man ändrar klockan samma dag både på våren och på hösten. För ett litet land som Finland är det klokt att följa samma praxis som råder i övriga EU. Arbetet för förändring sker gemensamt.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP:s medlem av Europarlamentet fortsätter arbeta för ett slopande av sommartiden inom EU