Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förenta Nationernas klimatkonferens COP27 har nu pågått i en dryg vecka i Sharm el-Sheikh i Egypten. Den årliga konferensen hålls mellan den 6 och 18 november och är ett toppmöte där klimatmålsättningarna för FN fastställs. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) deltar i konferensen som en del av Europaparlamentets delegation med uppgift att försvara Europaparlamentets ståndpunkt under förhandlingarna. Parlamentets position godkändes i plenum i oktober.

Förhandlingarnas fokus ligger på klimatfinansiering. Med ett afrikanskt värdland för årets konferens, har åtgärdandet av förluster och skador orsakade av klimatförändringen prioriterats högt. Tidigare klimatkonferenser har i större utsträckning behandlat hur länder ska anpassa sig till klimatförändringen. Bl.a. de fruktansvärda översvämningarna i Pakistan och Nigeria har i år lett till att uppmärksamheten skiftat mot kompensation för förluster och skador. 

– Utsatta länder har länge talat för kompensationsåtgärder för förluster och skador som orsakas av klimatförändringarna, säger Torvalds. Rikare länder har redan tidigare lovat finansiering till utsatta länder men har inte lyckats möta sina mål i avtalad tid. Situationen har nu ytterligare förvärrats, varnar Torvalds. 

Förhandlingarna mellan delegationerna har alltså satt igång för en vecka sedan och väntas mynna ut i en överenskommelse mot slutet av denna vecka. 

– Förra året i Glasgow drog det ut på tiden och överenskommelsen kom till sent. Det finns mycket som tyder på att det blir likadant i år. Klimatfinansiering är en svår global fråga och det bästa vi kan hoppas på är att undvika en kollision. I det kommer EU att spela en ytterst viktig roll, avslutar Torvalds.

Blomqvist: Pappornas möjligheter att vara närvarande i sina barns vardag behöver stärkas


På söndag firar vi farsdag. I samband med dagen påminner ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist om vikten av att pappor har möjlighet att vara närvarande i sina barns vardag, alla dagar om året. Det är viktigt både för barnen och för papporna.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Företagsamheten är grunden för välfärdssamhället


På måndagen gjorde Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ett besök i Västnyland och bekantade sig med företagandet i regionen. Blomqvist diskuterade med den operativa ledningen för Raseborgs stad om kommunens roll i att utveckla företagandet och att stöda sysselsättningen. Blomqvist besökte sedan företaget Geberit varefter Fiskars fabrik i Billnäs stod på programmet.

Läs följande artikel