Blomqvist: Företagsamheten är grunden för välfärdssamhället

På måndagen gjorde Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ett besök i Västnyland och bekantade sig med företagandet i regionen. Blomqvist diskuterade med den operativa ledningen för Raseborgs stad om kommunens roll i att utveckla företagandet och att stöda sysselsättningen. Blomqvist besökte sedan företaget Geberit varefter Fiskars fabrik i Billnäs stod på programmet.

– Stat och kommun ska möjliggöra och skapa en ram för företagandet. Kommunen har en mycket viktig roll för att skapa förutsättningar för företagen till exempel genom stadsplaneringen, via bildningsväsendet och genom att skapa goda förutsättningar för företagande, säger minister Thomas Blomqvist.

– Den stora TE-reformen där näringslivs- och sysselsättningsfrågorna flyttar över från staten till kommunen kommer att vara en kännbar förändring. Det är bra att frågor gällande sysselsättning flyttar närmare medborgarna och till de kommunerna som har den verkliga lokala expertisen att leda och utveckla det arbetet. Jag fick information om att Raseborg, Hangö och Ingå gemensamt vill sköta de här frågorna som jag tycker att är bra och den lösningen fyller, vad jag kan bedöma, de krav som regeringen ställer i sitt förslag, säger minister Blomqvist.

– De två företag som jag besökte, Geberit och Fiskars, är bra exempel på ett långsiktigt arbete där symbiosen mellan regionen och företagen är stark. De är viktiga för sysselsättning, tillväxt  och näringsliv på orten och de är stabila framtidsinriktade företag, säger Thomas Blomqvist.

– Logistiken är en annan viktig fråga. Bra järnvägsförbindelser, trygga och säkra, gärna belysta, vägar och planskilda korsningar är viktiga såväl direkt för företagen som för lokalbefolkningen. Här har vi på den senaste tiden lyckats rätt väl i den här regionen, men det är viktigt att vi kan hålla oss framme också i framtiden, säger Blomqvist.

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förenta Nationernas klimatkonferens COP27 har nu pågått i en dryg vecka i Sharm el-Sheikh i Egypten. Den årliga konferensen hålls mellan den 6 och 18 november och är ett toppmöte där klimatmålsättningarna för FN fastställs. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) deltar i konferensen som en del av Europaparlamentets delegation med uppgift att försvara Europaparlamentets ståndpunkt under förhandlingarna. Parlamentets position godkändes i plenum i oktober.

Läs föregående artikel

Wickström: Fler åtgärder behövs för att lösa arbetskraftsbristen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se fler åtgärder för att lösa utmaningarna med arbetskraftsbristen som belastar flera företag och företagare i Finland.

Läs följande artikel