Blomqvist: Pappornas möjligheter att vara närvarande i sina barns vardag behöver stärkas

På söndag firar vi farsdag. I samband med dagen påminner ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist om vikten av att pappor har möjlighet att vara närvarande i sina barns vardag, alla dagar om året. Det är viktigt både för barnen och för papporna.

– Ansvaret för att ta hand om barn behöver bli mer jämställt. Arbetsgivarna och hela samhället måste se till att det är möjligt och naturligt både för mammor och för pappor att kombinera familjeliv och arbete. Det ger också möjligheter för barnen att skapa starkare förhållanden till sina pappor. Utgångspunkten ska alltid vara barnens rätt till sina föräldrar. Också pappornas möjlighet att fungera som stöd i barnets liv är viktigt, säger Thomas Blomqvist.

Den nya familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti. Reformen innehåller många förändringar som förhoppningsvis leder till att föräldrarna i framtiden delar familjeledigheterna mer jämnt än tidigare. Det har visat sig att de för papporna öronmärkta ledigheterna är i nyckelroll för att uppnå en mer jämn användning av familjeledigheterna och därmed ett mera jämställt föräldraskap.

– Reformen är betydelsefull och ett viktigt steg mot en mera jämn och också jämställd fördelning av familjeledigheterna. Vi behöver ändå noggrant följa upp hur reformen påverkar pappornas användning av familjeledigheterna och vilka åtgärder som eventuellt ännu behövs för att ytterligare förbättra läget, säger Blomqvist.

– Rådgivningen, småbarnspedagogiken och skolorna behöver också få verktyg för att bättre kunna möta och stöda pappor. Det behövs utbildning speciellt för att avveckla de stereotypier som gäller män. Rådgivningen har en viktig roll till exempel då det gäller att stöda de pappor som ska få sitt första barn, säger Blomqvist.

– Det viktigaste jobbet för mig som förälder är att ha tid för mina barn och jag tror många tänker som jag. I flera jämförelser är Finland det bästa landet att vara mamma i. Målsättningen ska givetvis vara att vi också är det bästa landet för papporna, säger Blomqvist.

Wickström: Svenskan är inte ett hinder, samlingspartiet!


Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, är förvånad över Samlingspartiets Susanna Koskis kommentar i Maaseudun tulevaisuus intervju (7.11.) där hon säger att Österbottens tvåspråkighet är ett hinder för regionen.

Läs föregående artikel

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka


Förenta Nationernas klimatkonferens COP27 har nu pågått i en dryg vecka i Sharm el-Sheikh i Egypten. Den årliga konferensen hålls mellan den 6 och 18 november och är ett toppmöte där klimatmålsättningarna för FN fastställs. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) deltar i konferensen som en del av Europaparlamentets delegation med uppgift att försvara Europaparlamentets ståndpunkt under förhandlingarna. Parlamentets position godkändes i plenum i oktober.

Läs följande artikel