Kommissionen förstår Torvalds, Katainens och Pekkarinens oro över taxonomins risker

De finländska Europaparlamentarikerna i Renew Europe Nils Torvalds (SFP), Elsi Katainen (C.) och Mauri Pekkarinen (C) har fått ett svar på sitt öppna brev till EU:s finans- och ekonomikommissionärer Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness. I sitt brev påminde Europaparlamentarikerna om riskerna med EU:s kriterier för hållbar finansiering, den s.k. taxonomin.

I brevet betonade Torvalds, Katainen och Pekkarinen att EU-kommissionens lagförslag om taxonomin hotar uppnåendet av EU:s klimatmål. Europaparlamentarikerna betonade att lagförslaget inte var i linje med EU-lagstiftning och skulle orsaka problem, särskilt för jord- och skogsbruk samt energisektorn.

– Förslaget till lagstiftning främjar inte minskningen av koldioxidutsläpp. Förslaget försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö och klimatvänliga branscher försvåras, skrev Europaparlamentarikerna i sitt brev.

Kommissionärerna försäkrar att finländarnas respons tas i beaktande

I sitt svar förstod kommissionärerna Dombrovskis och McGuinness oron över riskerna med taxonomin, som lyftes fram. Kommissionärerna försäkrade även att EU-kommissionen kommer att ta hänsyn till responsen som kommit in. Kommissionärerna höll med de finländska Europaparlamentarikerna om att EU-kommissionen i sitt slutliga förslag måste se till att finansieringen av miljö- och klimatvänliga affärsformer underlättas. Den nya taxonomin bör också byggas i enlighet med befintlig EU-lagstiftning och teknikneutralitet.

Dombrovskis och McGuinness betonade samtidigt vikten av taxonomin som en del av kommissionens verktygslåda för att uppnå klimatmålen. Hållbara finansieringskriterier förväntas driva investeringar och dess finansiering i en mer klimatvänlig riktning.

Pekkarinen, Katainen och Torvalds försiktigt positiva till kommissionärernas svar

– I sitt svar förstod kommissionärerna våra orosmoment och försäkrade oss om att de skulle beaktas när kommissionen fortsätter utarbeta sitt förslag. Diskussionen om tekniska kriterier kommer att fortsätta, så vi kan vara försiktigt positiva över svaret. Samtidigt måste vi ändå fortsätta att påverka. Nu är det nödvändigt att noga övervaka om problemen har åtgärdats i kommissionens kommande förslag, påpekar Europaparlamentarikerna.

Kommissionen har förlängt tidsfristen för det förberedande arbetet kring de tekniska kriterierna för taxonomin. När kommissionen har publicerat sitt förslag kommer det att behandlas av lagstiftarna, dvs. Europaparlamentet och EU-rådet.

EU-kommissionens sidor om hållbara investeringar och taxonomi kan läsas här.

SFP i Sibbo nominerade ytterligare tio kommunalvalskandidater


SFP i Sibbos lokalavdelning har nominerat ytterligare tio kandidater till vårens kommunalval. De 16 första kandidaterna nominerades på hösten och på partiets lista finns nu 26 kandidater. Kandidatvärvningen fortgår ännu aktivt.

Läs föregående artikel

SFP i Lovisa nominerade 12 kommunalvalskandidater


Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf har nominerat ytterligare 12 kandidater till vårens kommunalval. Tidigare har SFP i Lovisa nominerat 11 kandidater och sammanlagt har partiet nu då 23 kandidater.

Läs följande artikel