Löfström på regeringens frågetimme: Finland bör också utveckla digitala coronapass

Riksdagen hade idag årets första frågestund, där Mats Löfström ställde svenska riksdagsgruppens fråga till regeringen.

Coronaviruset har stoppat såväl arbets- som semesterresor, men i takt med att vaccinationerna framskrider ökar också hoppet för att dessa snart kan återupptas.

– Ett digitalt vaccinationsintyg, tillgängligt också på flera utländska språk, som ges då man fått vaccin skulle förenkla resandet över landsgränserna väsentligen då många länder nu infört krav på negativa coronatest för inresa. Det skulle vara av största vikt för näringslivet och turismen att också internationella standarder skapades och skulle tillämpas på dessa intyg, säger Löfström.

Danmark har aviserat att man kommer att ta fram ett digitalt vaccinationsintyg, även kallat för vaccinationspass, till sommaren som skulle ge en större frihet att resa utan uppvisande av ett negativt testsvar. Sverige har även meddelat att man håller på att utveckla ett liknande system med samma tidtabell.

Löfström hoppas att Finland, med goda erfarenheter från Coronablinkern, skulle följa Danmarks och Sveriges utveckling samt också tillsammans med länderna driva på utvecklingen för en gemensam standard i Europa och internationellt.

Rehn-Kivi om smittskyddslagen: Barns och ungas välmående ska alltid gå först

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått klart sitt betänkande om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagändringen stiftas till följd av covid-19-epidemin och för att ge kommuner och regionförvaltningscentraler större befogenheter att snabbt kunna reagera med begränsningar ifall läget kräver det. Syftet med lagen är att förhindra en ohållbar smittspridning så effektivt som möjligt. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över resultatet.

Läs föregående artikel

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation har på sitt möte den 3 februari nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet i Pargas.

Läs följande artikel