Värdig vård för alla är en av våra dyrbaraste grundlagsenliga rättigheter. Oberoende av var man bor, oberoende av ålder, oberoende av vilken sjukdom man har, måste rätten till god vård också förverkligas i praktiken.
Vården ska gå att få på det egna modersmålet.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Lyckade satsningar på personalen i välfärdsområdet

Österbottens välfärdsområde höll sista fullmäktigemötet innan sommarpausen måndag 10.6. Det ärende som skapade mest diskussion var genomgången av personalrapporten för 2023. Personalsektionens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) höll en längre taltur för att kommentera rapporten.

SFP står upp för den svenskspråkiga servicen i Varha!

De politiska förhandlingarna har nu gett resultat i ett kompromissförslag gällande servicenätverket för social- och hälsovårdscentraler, -stationer och serviceställen. SFP är relativt nöjd med kompromissförslaget – utan SFPs insatser hade varken Iniö-modellen, svenskspråkiga Åbo eller koordineringen av den svenskspråkiga servicen tagits i beaktande. Arbetet för att garantera ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster på Kimitoön har stått högt på gruppens agenda. I detta skede ser det ut att också det arbetet bär frukt.

Ytterligare inbesparingar i HUS – SFP räddade personalens språktillägg

HUS styrelse sammanträdde till möte idag 3.6. Styrelsen beslöt om tilläggsåtgärder i syfte att balansera ekonomin. HUS utgifter har vuxit mer än väntat hittills under 2024, och planerade intäkter har uteblivit. Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, HUS styrelsemedlemmar för SFP, är mycket bekymrade över ekonomin. Resultatet för första kvartalet visar att HUS sammanslutningen överskridit budgeten med 24,1 miljoner. De största överskridningarna har skett på grund av ökade köptjänster och dyra läkemedelskostnader bl.a. för cancerbehandlingar, samt ökade personalkostnader.

SFP i Nyland är bestört över beslutet att stänga Raseborgs dygnet runt jour

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse sammanträdde idag och behandlade Raseborgs sjukhus jours framtid. Tjänsteinnehavarnas förslag om att jouren omvandlas till en akutmottagning med öppettid 8-20 fick majoritetens understöd med minsta möjliga marginal: 9-8. Samlingspartiet, Vänstern och Sannfinländarna motsatte sig längre öppettider. De satte spiken i kistan för jourens fortsättning.

Wickström: ”Vi måste arbeta för egenläkarmodellen”

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ordnade ett diskussionstillfälle om vården i riksdagen. Under tillfället poängterade Wickström betydelsen av att satsa på förebyggande vård. Enligt Wickström borde man snabbt utveckla finansieringen av välfärdsområdena så att den tydligare sporrar till att satsa på primärhälsovården.

Henriksson om stängningen av Lojo BB: Ett mycket sorgligt beslut

SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson är bestört över HUS-styrelsens beslut om att lägga ner Lojo BB år 2026. SFP har jobbat mycket hårt för att bevara Lojo BB, men motförslaget röstades ner med rösterna 11-6. Henriksson är besviken över att övriga partier inte visade stöd.

Partidagen 2013 i Borgå

Motion 19 – Äldreråden

Beslut

Partidagen beslöt att SFP: representanter i kommunernas beslutande organ aktivt verkar för en uppföljning av äldrerådens uppgifter att SFP:s representanter

Partidagen 2012 i Karleby

Motion 9 – HPV-vaccin

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag: att HPV-vaccin införs i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 10-13 år. Vaccinationsprogrammet kan senare utvidgas så

Partidagen 2010 i Tammerfors

Motion 61 – Roderfylleri

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för att för båtförare införa en differentierad promillegräns. att det ordnas mera attitydfostran som förbättrar

Partidagen 2010 i Tammerfors

Motion 10 – Äldreomsorgen

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för att hemtjänsten och hemsjukvården samarbetar bättre med tanke på kommande behov av vård