Rehn-Kivi om smittskyddslagen: Barns och ungas välmående ska alltid gå först

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått klart sitt betänkande om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagändringen stiftas till följd av covid-19-epidemin och för att ge kommuner och regionförvaltningscentraler större befogenheter att snabbt kunna reagera med begränsningar ifall läget kräver det. Syftet med lagen är att förhindra en ohållbar smittspridning så effektivt som möjligt. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över resultatet.

– Jag är glad över att vi nått ett resultat i utskottet, som tar fasta på barns och ungas rättigheter och att en begränsning av deras möjligheter till fritidsverksamhet och hobbyer alltid måste vara en sistahandsåtgärd. Också all motion och idrott som sker utomhus avskiljdes från begränsningarna, vilket känns speciellt viktigt nu inför skolornas sportlov denna snöiga vinter. Inte heller djurparker får stängas förutom de delar som är inomhus. I behandlingen har vi fäst uppmärksamhet speciellt till barnens helhetsvälmående, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi poängterar att alla beslut om strängare restriktioner eller avstängning av verksamhet både i utrymmen, trafikmedel och tex i nöjesparker måste föregås av andra åtgärder för att stävja spridningen av viruset, såsom handhygien, tillräckliga avstånd, munskydd eller maximiantal personer som träffas. Bara ifall dessa åtgärder inte visar sig vara tillräckliga kan man kommun- eller regionvis gå över till striktare begränsningar utgående från de kriterier som nämns i betänkandet.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande, i vilket man också gjort en strykning av en paragraf i det ursprungliga lagförslaget, som enligt grundlagsutskottet var problematisk och ansågs ge regionförvaltningscentralerna befogenheter som nu finns i beredskapslagen, kommer till första behandling i plenum nästa vecka. I betänkandet ingår även en kläm som förutsätter en snabb utredning av hur privata aktörers inkomstbortfall ska ersättas ifall de lider av avstängning i mer än 14 dagar.

– Lagen om smittsamma sjukdomar är ett verktyg som ger det möjligt att snabbt kunna reagera i ett läge då viruset sprider sig oroväckande och andra åtgärder inte hjälper. Jag hoppas ändå att vi inte ska behöva ta i användning de nya paragraferna och försöker hindra spridningen med hänsynstagande av andra genom vårt egna beteende, säger Rehn-Kivi.

Bergqvist: Fungerande tvåspråkighet ska vara utgångspunkten inom vården

I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och svenska.

Läs föregående artikel

Löfström på regeringens frågetimme: Finland bör också utveckla digitala coronapass

Riksdagen hade idag årets första frågestund, där Mats Löfström ställde svenska riksdagsgruppens fråga till regeringen.

Läs följande artikel