Rehn-Kivi i budgetdebatten: Förebyggande åtgärder sparar på statens kostnader på sikt

Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2022. I sitt anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.

– Regeringens budgetförslag innehåller ett stort antal förebyggande åtgärder. Förebyggande social- och hälsovårdspolitik stödjer inte bara medborgarnas välbefinnande utan ökar också på sysselsättningsgraden och arbetskraftens produktivitet. Genom att ta hand om de anställdas hälsa, välbefinnande och förmåga att fungera och arbeta minskar behovet av social- och hälsovårdstjänsterna, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi lyfte upp Finlands nationella vaccinprogram som ett av de bästa förebyggande åtgärder vi har. Det finns ändå utrymme för utveckling även där. Bland annat en utvidgning av pneumokockvaccinationer skulle enligt Rehn-Kivi spara på hälsovårdskostnaderna och minska på trycket på sjukvården. 

Förebyggande åtgärder presenteras också inom mentalvården med en nationell förvaltningsövergripande strategi för psykisk hälsa. Psykisk ohälsa kostar samhället miljarder årligen, och vi vet redan nu att den psykiska ohälsan vuxit på grund av pandemin.

– Terapigarantin är en konkret åtgärd som vi måste se till att förverkligas så snabbt som möjligt. Även lågtröskelservice och andra satsningar på förebyggande åtgärder måste verkställas för att förhindra ensamhet och mobbning. 

Avslutningsvis betonade Rehn-Kivi att kommunerna ska kompenseras för sina för kostnaderna som pandemin orsakat.

– Finland har klarat sig bra i kampen mot coronaviruset. Nu måste vi se till att kommunerna som i praktiken skött om coronabehandlingen, från testning och spårning till vaccineringar och sjukvård, blir ersatta till 100 % för sina coronakostnader, säger Rehn-Kivi. 

Bergqvist om statsbudgeten: Pragmatiska satsningar på sysselsättning och klimat!


Finland har klarat sig relativt bra under coronapandemin och ekonomin har återhämtat sig snabbt. Regeringen har redan beslutat om omfattande sysselsättningsåtgärder men ytterligare åtgärder behövs. På lång sikt behövs fortsättningsvis åtgärder som främjar sysselsättningen och stärker tillväxten. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens förslag till höjt hushållsavdrag och höjd inkomstgräns för studerande.

Läs föregående artikel

Mycket märkligt agerande av KD i Larsmo


- Det känns tråkigt att ta del av Kristdemokraternas agerande i Larsmo, där de år 2021 i kommunstyrelsen röstar ner förslaget om att skriva under den europeiska jämställdhetsdeklarationen, säger SFP i Österbottens kretsordförande Johanna Holmäng.

Läs följande artikel